in

GRAD POREČ otvorio javni poziv za dodjelu potpora poduzetnicima

Temeljem Programa poticanja razvoja poduzetništva za 2020. godinu Grad Poreč objavio je javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2020. godini.

Potpore se dodjeljuju kroz sedam mjera:

1. potpore novoosnovanim tvrtkama/obrtima – potpore poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo,

2. potpore za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata,

3. potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje,

4. sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete te uvođenje inovacija u proizvodnju,

5. subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita,

6. potpore obrtima za obavljanje poslova dadilja i

7. subvencioniranje nabave dugotrajne materijalne imovine.

Svi detalji i obrasci koje treba popuniti dostupni su na web stranici www.porec.hr.

PRESTIŽNO NATJECANJE GRADOVA: Rovinj najbolji po kvaliteti života, Labin prvi u kategoriji demografije i obrazovanja

Poreč ponovno finalist u svim kategorijama u izboru “Najbolji grad”