in

Koncesionar Marine Poreč opet Usluga

Foto: Tanja Kocijančić

Idućih 20 godina koncesionar Marine Poreč bit će gradsko komunalno poduzeće Usluga, koje je njome i dosad upravljala. Odluku je donijelo Gradsko vijeće u petak navečer, većinom glasova.

Na natječaju Grada Poreča za dodjelu te koncesije javilo se još i poduzeće Hegra iz Viškova, čija je ponuda bila financijski bolja. No, ponudu Hegre nadležno stručno povjerenstvo Grada Poreča ocijenilo je nepotpunom.

Oporbeni vijećnici su se bunili, tvrdeći da je gradska uprava namjestila natječaj za svoje poduzeće, te da će odabirom Usluge Grad u idućih 20 godina izgubiti pet milijuna kuna. Nisu prihvatili objašnjenje pročelnika i gradonačelnika koji su tvrdili da je sve po zakonu. 

Zbog žustre rasprave sjednica je više puta prekidana, a na kraju je s 10 glasova vijećnika pozicije i uz pet oporbenih glasova protiv odbačena ponuda Hegre. S istim je omjerom glasova prihvaćeno da koncesionar opet bude Usluga.

Podsjetimo, Usluga je na natječaju ponudila 7,8 milijuna kuna ukupnog investicijskog ulaganja prema studiji gospodarske opravdanosti, a Hegra 9,5 milijuna. Što se visine stalnog dijela koncesijske naknade tiče, Usluga je ponudila 250 tisuća kuna godišnje, a Hegra 306 tisuća kuna.

Pobjednik Dore je Roko, Elis Lovrić TREĆA a umaška Manntra ŠESTA

Ove godine veliki povratak susreta DI SI GENERACIJO – POREČ!!!