in

NOVI ZAKON USKORO NA SNAZI: Svi dobavljači Općine Tar-Vabriga moraju izdavati elektroničke račune

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi  i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta 1. srpnja stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave, i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, uključujući i jednostavne nabave.

Općina Tar-Vabriga od 1. srpnja ne smije, sukladno navedenom zakonu, zaprimiti nijedan papirnati račun jer neće moći više po njemu postupiti, odnosno račun koji stigne u papirnatom obliku bit će vraćen dobavljaču i neće moći biti plaćen (ni skeniran račun u PDF-obliku i dostavljen mailom ne smatra e-računom).

Izdavatelji elektroničkih računa obvezni su prema općini slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, a obveznik javne nabave obvezan je zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i prateće isprave.

Stoga, svi subjekti koji ispostavljaju račune prema Općini Tar-Vabriga od 1. srpnja moraju imati ugovorenu mogućnost slanja e- računa.

Jedini računi koje će se nakon tog datuma moći prihvatiti kao pravovaljane su računi izdani u elektroničkom obliku sukladno europskoj normi poslani putem informacijskog posrednika i koji su dostavljeni Općini putem centralne platforme za razmjenu eRačuna koju vodi FINA u svojstvu centralnog informacijskog posrednika, a na koju su se dužni povezati ostali informacijski posrednici.

Za slanje elektroničkih računa treba odabrati informacijskog posrednika. Informacijski posrednik Općine Tar-Vabriga je FINA, a dobavljači mogu odabrati bilo kojeg registriranog informacijskog posrednika koji djeluje u Republici Hrvatskoj (FINA, Moj eRačun, Hrvatska pošta, Hrvatski telekom i drugi). Na koji način se otvara servis e-račun treba se dodatno informirati u poslovnici Fine ili kod drugih registriranih informacijskih posrednika.

Za eventualne dodatne informacije vezano za obvezu izdavanja elektroničkih računa građani se mogu obratiti službenicima Općine na telefon 052/443-120 ili mail  info-opcina@tar-vabriga.hr.

SVEČANA PROSLAVA TIJELOVA U POREČU: Misa, procesija i direktan prijenos na HRT-u

Oživljavanje nematerijalne baštine: PUTEVIMA ŽIVE ŠTRIGARIJE u upoznavanje legendi središnje Istre