in

Poreč dodjeljuje potpore za poduzetnike – prijave su u tijeku

Grad Poreč objavio je javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2019. godini. Potpore se dodjeljuju kroz sedam mjera:

1.   potpore novoosnovanim tvrtkama/obrtima  – potpore poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo,

2.   potpore za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata,

3.   potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje,

4.   sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete te uvođenje inovacija u proizvodnju,

5.   subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita,

6.   potpore obrtima za obavljanje poslova dadilja i

7.   subvencioniranje nabave dugotrajne materijalne imovine.

Obrti i trgovačka društva moraju imati sjedište na području Grada Poreča, te najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući vlasnika.

Potpore se ne odnose na pravne i fizičke osobe čija je djelatnost trgovina, ugostiteljstvo i poljoprivreda.

Detaljnije se može pročitati na www.porec.hr, gdje se također nalaze i svi potrebni obrasci za prijavu.

parfemi

Djevojke uhićene zbog krađe 260 parfema

Agrokor odlazi u povijest, nova kompanija s novim imenom kreće s radom 1. travnja