in

POREČ: Kreće prvi natječaj za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Novi zakon ima nove obaveze, pravila i kazne

Foto Tanja Kocijančić

U četvrtak, 20. srpnja 2022. godine u Gradu Poreču pročelnica upravnog odjela za gospodarstvo i EU fondove Morena Mičetić i gradonačelnik Poreča Loris Peršurić predstavili su detalje prvog u nizu natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Poreča, te izvijestili o novostima vezanima ne samo za državno, već i za privatno poljoprivredno zemljište.

Naime, od sada, sukladno nedavnim izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, svi korisnici poljoprivrednog zemljišta imaju daleko veće obveze i odgovornosti nego prije, te su propisane i visoke kazne. Danas je Grad Poreč objavio natječaj za zakup 212 hektara a uskoro će objaviti i natječaj za prodaju 15 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta, najavili su. Time će biti ispunjeno 90 posto Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na području Grada Poreča.

-Želimo poljoprivrednike upoznati s mnogim novostima po pitanju korištenja poljoprivrednog zemljišta. Novosti se odnose na nove obveze i odgovornosti vlasnika i korisnika poljoprivrednog zemljišta, ne samo državnog nego i privatnog. Naime, 28. svibnja donesene su Izmjene zakona o poljoprivrednom zemljištu s ciljem da se poboljša primjena, ubrza raspolaganje, omogući dodjela poljoprivrednog zemljišta onim korisnicima koji će se na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države baviti poljoprivrednom proizvodnjom koja stvara višu dodanu vrijednost te da se uspostavi efikasnija kontrola korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države kao dobra od interesa za RH, naglasio je gradonačelnik.

Ovih dana smo nažalost još više postali svjesni koliko je važno održavati poljoprivredne površine kako bismo barem malo utjecali na smanjenje rizika od požara. U skladu s time ali i s ciljem zaštite poljoprivrednog zemljišta, sustavnog unapređenja poljoprivrede i održivog dugoročnog razvoja, na sjednici Gradskog vijeća idući tjedan razmatrat će se donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama uređenja i održavanja poljoprivrednih rudina te posebnim mjerama zaštite od požara na području Grada Poreča. Nove agrotehničke mjere donose brojne novine, kazao je Peršurić, istaknuvši da ih se treba pridržavati, jer jedino tako se može osigurati održivi razvoj grada, za ugodniji život nas i budućih generacija.

-Prva velika promjena je novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu, odnosno njegove Izmjene koje su stupile na snagu krajem svibnja. Novi Zakon donosi brojne nove obveze Grada ali ono što posebno želimo upozoriti građane su obveze koje oni imaju. Preporučujemo svima onima koji imaju u vlasništvu ili zakupu ili na neki drugi način koriste poljoprivredno zemljište, da pročitaju Zakon o poljoprivrednom zemljištu, a ukoliko im treba pomoć oko tumačenja neka se slobodno obrate u naš odjel. Naime, u slučaju korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države bez valjane pravne osnove, Grad je prema Zakonu dužan predložiti provedbu inspekcijskog nadzora u roku od 30 dana od dana saznanja za bespravno korištenje, objasnila je pročelnica.

Navela je da Grad mora nakon toga u roku od 30 dana od dana zaprimanja zapisnika poljoprivredne inspekcije pokrenuti postupak pred nadležnim državnim odvjetništvom radi naplate naknade za korištenje i predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države slobodnog od osoba i stvari. Naknada za bespravno korištenje određuje se u iznosu dvostruke početne cijene po hektaru za zakup. Sto se tiče kazni, novčanom kaznom od 10.000 do 30.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba kada koristi poljoprivredno zemljište u vlasništvu države bez valjane pravne osnove, zatim novčanom kaznom od 500 do 15.000 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi, a novčanom kaznom od 5.000 do 15.000 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba.
Novosti su i da Zakon više ne dozvoljava gradovima mogućnost produžavanja ugovora niti davanja na korištenje niti izdavanja potvrda o mirnom posjedu. Ono što je vrlo važno istaknuti je da se poljoprivredno zemljište mora održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju. Pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju smatra se sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem.

Grad Poreč donosi još jedan važan dokument za razvoj i zaštitu poljoprivredne proizvodnje, Odluku o agrotehničkim mjerama, mjerama uređenja i održavanja poljoprivrednih rudina te posebnim mjerama zaštite od požara. Ono što je najvažnije istaknuti je da navedena Odluka sadrži i posebne mjere zabrane građenja jednostavnih i postavljanja montažnih objekata na poljoprivrednom zemljištu, kao što je primjerice zabrana izgradnje roštilja, improvizirane septičke jame, priručnih spremišta za vodu u cilju nepoljoprivredne potrošnje itd. Provodi se i redovita kontrola na terenu, te postupanje sukladno Zakonu, što znači i propisivanje kazni.

Upravo zato Grad Poreč apelira na sve korisnike poljoprivrednog zemljišta na njegovo pravilno korištenje i upravljanje. Grad će odmah po donošenju ove Odluke posebnom objavom obavijestiti i pojasniti građanima sve mjere koje su propisane i koje će se nadzirati na terenu, a sukladno Zakonu i kažnjavati njihovo nepridržavanje. Sukladno Zakonu, Grad će obvezan propisivati kazne i o tome izvještavati nadležna državna tijela.

Dotakli su se i natječaja koji je danas objavljen. Riječ je o Javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Poreča kroz koji će po pravilima starog Zakona moći dati u zakup na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje te na rok do pet godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje za zemljište predviđeno za povrat. Poljoprivredno zemljište koje je predmet natječaja sa popisom katastarskih čestica/PTC (proizvodno-tehnološka cjelina) s popisom čestica koje čine tu PTC, s njihovim kulturama, površinama i početnim zakupninama, nalazi se na web stranici Grada www.porec.hr .


Sto se tiče zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, očekivano je velik interes.
-Cilj nam je do kraja ove godine objaviti natječaje za zakup i prodaju svog poljoprivrednog zemljišta u Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Poreča, kako bi se ono čim prije stavilo u funkciju poljoprivredne proizvodnje. Danas krećemo s natječajem za zakup, a uskoro će uslijediti idući natječaji, o čemu ćemo pravovremeno obavijestiti javnost. Molimo naše poljoprivrednike i one koji se planiraju početi baviti poljoprivredom za strpljenje. Svo raspoloživo poljoprivredno zemljište biti će uključeno u jedno od narednih natječaja, samo sukladno Zakonu trebaju za to brojni uvjeti biti zadovoljeni. Svi znamo koliko traju procedure rješavanja papira za zemljište te stoga i kod poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države također treba proteći određeno vrijeme kako bi se te čestice dale u zakup ili prodaju. Ovaj natječaj objavljujemo po pravilima starog Zakona obzirom da smo proceduru započeli prije donošenja novog Zakona, a što je
bolje i za buduće zakupce zemljišta i za Grad, odnosno građane Poreča, rekla je pročelnica.


Zakon propisuje i brojne novosti vezano za buduće natječaje za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta ali o tome će Grad pravovremeno obavijestiti zainteresirane poljoprivrednike prilikom objave natječaja po novom Zakonu.


 

CRVENI METEOALARM ZBOG VRUĆINA – Preporuke Crvenog križa, posebno za starije osobe

Direktor Istarskog vodovoda Mladen Nežić - Photo: Srećko Niketić/PIXSELL

REDUKCIJA: Kolika je ušteda u prvih 4 dana i kome građani mogu prijaviti ako se netko ne drži mjera