in

Porečki projekti primjer dobre prakse na konferenciji ”Strojarstvo u energetskoj tranziciji – 100% obnovljiva Hrvatska”

Povodom obilježavanja 100. godišnje obljetnice Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, 24. listopada 2019. godine, u prostorima Velike vijećnice Fakulteta, održana je konferencija pod nazivom ”Strojarstvo u energetskoj tranziciji” na kojoj je, u sklopu panel predavanja pod nazivom ”100 % obnovljiva Hrvatska”, Grad Poreč, kao primjer dobre prakse, predstavila direktorica gradskog poduzeća Parentium, Gordana Lalić.

Naime, postupci ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama, te smanjenje njihovog utjecaja na svakodnevni život postali su jedan od gorućih izazova današnjice. Energetska tranzicija, dekarbonizacija, decentralizirana proizvodnja električne energije, zamjena fosilnih goriva s obnovljivim izvorima energije, elektrifikacija transporta nametnuli su se kao imperativi 21. stoljeća, te nešto što će uvelike mijenjati elektroenergetski sustav kakav poznajemo.

Energetska tranzicija zahvatila je svijet i donijela značajne promjene energetskom sektoru i upravo je cilj ove konferencije bio razgovarati o izazovima, implikacijama i mogućnostima koje sa sobom nosi energetska tranzicija, te omogućiti dijalog između važnih dionika samog procesa, kao i pružiti odličnu priliku za razmjenu znanja i umrežavanje.

Grad Poreč drugi je Grad po veličini u Istarskoj županiji – grad pozitivnog prirodnog prirasta, grad iznimno niske stope nezaposlenosti, grad iznadprosječne infrastrukturne opremljenosti i komunalne uređenosti, područje kontinuiranog rasta i doseljavanja stanovništva. Grad koji bilježi gotovo 600.000 kWh električne energije i 20.000 kWh toplinske energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije, prvi Grad na području Istarske županije koji je još 2015. godine postavio prvu javnu, potpuno besplatnu punionicu za električna vozila i na čijem području se danas nalazi 7 punionica za vozila na električni pogon, što ga, u prosjeku, po glavi stanovnika, stavlja u sam vrh Republike Hrvatske. Grad koji je u proteklih 5 godina implementirao više od 30 projekata iz područja energetske učinkovitosti, održivog razvoja, zaštite okoliša i e-mobilnosti, te prijavom istih na različite dostupne izvore sufinanciranja, kako nacionalnih, tako i Fondova Europske unije, ostvario stopu sufinanciranja nešto veću od 60%. Jedan je od prvih 6 gradova u Republici Hrvatskoj koji je izradio Strategiju i pripadajući Akcijski plan prilagodbe klimatskim promjenama, jedan od osnovnih preduvjeta za kandidiranje novih projekata i povlačenje bespovratnih sredstava Europske unije u slijedećem programskom razdoblju, od 2021. do 2027. godine. Grad koji je u sklopu konferencije Pametni gradovi u Republici Hrvatskoj, dvije godine za redom, 2017. i 2018. godine, dobitnik nagrade Pametni grad i to u kategoriji pametnije energetike i okoliša, te grad koji je dvije godine za redom, 2018. i 2019. godine proglašen gradom s najboljom kvalitetom života u Republici Hrvatskoj.

Grad u čijem voznom parku električna vozila sudjeluju s udjelom od 22%, grad koji postavlja temelje konceptu implementacije sustava električnog javnog prijevoza i grad koji je, unatoč svom rastu, u proteklih šest godina uspio smanjiti sveukupne emisije CO2 za 4%., rekla je Lalić-

Imajući na umu, sve gore navedeno, Grad Poreč, kao svijetao primjer u Hrvatskoj, primjer je Grada koji odlučno, te vrlo čvrsto kroči putem energetske tranzicije i dekarbonizacije, zaključila je.

U sklopu panela dr. sc. Iva Ridjan Skov sa Sveučilišta u Aalborgu predstavila je tehnologije bitne za budući razvoj energetike i ostvarivanje održive energetske tranzicije, dok je dr. sc. Frane Barbir voditelj katedre za termodinamiku i termotehniku na splitskom FESB-u naveo da je vodik jedna od tehnologija koje bi mogle Hrvatsku voditi do obnovljivosti. Da je sadašnja generacija prva generacija koja nije u strahu od nedostatka potrebnih izvora energije za budući održivi razvoj istaknuo je dr. sc. Ante Ćurković, dok je dr. sc. Vladimir Jelavić naveo da analize pokazuju da za investicije nisu dovoljne samo naknade iz ETS (Emission Trading Scheme) sustava, već se traži porez na ugljik u transportu, kućanstvima i svim sektorima koji nisu pokriven ETS-om.

Domagoj Validžić, pomoćnik ministra zaštite okoliša i energetike, govorio je o političkom pogledu na tranziciju Hrvatske za sljedećih 30 godina, dok je Gordana Lalić, mag.ing.str., kao predstavnica Grada Poreča, predstavila ulogu gradova i općina u provođenju tranzicijskih projekata.

Izvor: Grad Poreč

Počinju Dani otvorenih vrata agroturizama Istre

Poreč u suradnji s Muzejom Grada Pazina: Otvorena izložba „Zvona s istarskih crkava“ prilagođena osobama oštećenog vida