in

POREŠTINA: Udruženje obrtnika usvojilo program rada – U suradnji s lokalnom zajednicom i dalje će se pomagati obrtnicima

Dom obrtnika Poreč

Udruženje obrtnika Poreč usvojilo je program rada za 2021. godinu. No, zbog aktualne situacije sjednica Skupštine održala se online, odnosno glasalo se elektronskim putem. Na poziv i glasanje odazvalo se 15 od 22 člana Skupštine (svi su aktivni obrtnici), te u tijelima Udruženja obrtnika volontiraju.

Usvojeni Program rada dijelom se odnosi na trajne zadatke i aktivnosti započete tijekom ranijih godina, a dijelom na nove projekte i aktivnosti. Udruženje će zadržati one aktivnosti koje su polučile uspjehom, a novi će projekti biti usmjereni na potrebe obrtnika. Osobito će se osluškivati potrebe obrtnika i obrtništva uslijed novih uvjeta poslovanja izazvanih koronavirusom.

Posebna će se briga posvetiti mjerama pomoći obrtnicima, savjetovanju i aktivnostima prema jedinicama lokalne samouprave.

Što se tiče financija, plan za 2021. iznosi 645.000 kuna. Trenutačno na području Poreštine posluje 1.528 aktivnih obrta (to su obrti u radu, s privremenom obustavom ili bez početka rada), Samo u radu ih ima 1.497.

Udruženje obrtnika u 2021. u dogovoru s lokalnom zajednicom intenzivno će raditi na stvaranju uvjeta opstanka obrtnika. Također, namjerava nastaviti uspješnu komunikaciju i suradnju s Gradom Porečom, te općinama Sveti Lovreč, Vrsar, Funtana, Višnjan, Vižinada, Tar-Vabriga i Kaštelir-Labinci. Lokalna će se vlast upoznati i s poslovanjem, problemima u radu te potrebama obrtništva Poreštine i samog Udruženja obrtnika.

Nastavit će se tako aktivnosti posjeta Upravnog odbora načelnicima okolnih općina, te predlaganje fonda pomoći obrtnicima. Ova je aktivnost pokrenuta 2020. godine, te ovisno o mjerama Stožera civilne zaštite RH, nastaviti će se i u 2021. godini.

Tijekom 2021. godine nastojat će se organizirati božićno druženje obrtnika, a to će ovisiti o epidemiološkoj situaciji i zainteresiranosti samih obrtnika.

Obrtnički dom Poreč

Udruženje će zajednički sa Obrtničkom komorom Istarske županije redovito informirati obrtnike o zakonskim izmjenama, te financiranju projekata putem fondova Europske unije, Ministarstva gospodarstva, te iz Republike Hrvatske, Grada Poreča i drugih izvora.

Tijekom 2021. godine nastaviti će se s informiranjem obrtnika o novim zakonskim aktima, normama, uredbama i sličnim propisima. To će se postići kroz rad Cehova, putem newslettera, web stranica, sms poruka i Facebook stranica UO Poreč.

Udruženje obrtnika Poreč uspješno surađuje sa svim udruženjima na području Istre i s Udruženjem obrtnika Krapina. S područnom komorom nastavit će se uspješna praksa realizacije zajedničkih seminara za obrtnike, razmjena informacija i konzultacije.

Udruženje obrtnika u suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom nastavit će s pružanjem pomoći i savjeta obrtnicima, a u dogledno vrijeme nastojati će se zaposliti u stalni radni odnos diplomirani pravnik.

Isto tako Udruženje će preko svojih predstavnika sudjelovati u radu komisija, odbora, cehova i drugih radnih tijela Hrvatske obrtničke komore i Obrtničke komore Istarske županije.

Članovi Udruženja obrtnika Poreč bit će redovito informirani o novostima u radu Udruženja i to putem web stranica Udruženja, mailing lista, oglasne ploče u holu Obrtničkog doma, sastancima u Udruženju, sms sustavom AIDA, putem Facebooka, usmeno ali po potrebi i putem javnih medija (radija, tv-a, dnevnog tiska).

Udruženje će nastaviti s redovitim održavanjem novih web stranica kako bi obrtnici stekli naviku pronalaženja informacija putem njih. S tim u vezi pojačati će se aktivnost kod prijave obrtnika na newsletter. Redovito će se i nadopunjavati baza podataka obrtnika odnosno aplikacija AIDA. Osim navedenog, nastavit će se jačati uloga Facebooka u informiranju članstva.

Sukladno dobroj praksi prethodnih godina, Udruženje će nastaviti organizirati različite seminare i predavanja za obrtnike u cilju poboljšanja njihovog rada, informiranosti, edukacije i konkurentnosti. U cilju podsjećanja na važna ostvarenja u obrtništvu i Udruženju obrtnika Poreč nastavit će se pozitivna praksa nagrađivanja obrtnika u mirovini.  

Organizirat će se informativni seminari i radionice, na kojima će se obrtnici upoznavati s dostupnim sredstvima iz fondova Europske unije, te načinom izrade prijavne dokumentacije.

Redovito će se analizirati i stanje u obrtništvu s posebnim akcentom na analizu obrtništva Poreštine po djelatnostima, novim obrtnima, odjavama i slično.

Udruženje obrtnika Poreč provodit će i druge aktivnosti, sukladno Statutu Udruženja, Statutu Obrtničke komore Istarske županije, Statutu Hrvatske obrtničke komore i Zakonu o obrtu, doznajemo na kraju od predsjednika Udruženja Zorana Kalčića.

MARČANA: Za stradale od potresa HITNO se prikupljaju kamp kućice, grijalice, cerade, lopate…

Crveni križ Bujštine za stradale od potresa okupio velik broj volontera i skupio više od deset tona donacija