in

SMANJUJU SE POTICAJI: Na štednju od 5.000 kuna država daje 35 kuna

Za maksimalni iznos štednje od 5.000 kuna, članovi stambenih štedionica iduće će godine dobit državna poticajna sredstva (DPS) u iznosu od 35 kuna, 25 kuna manje nego ove godine. U prijedlogu odluke koju je uvrstila u javnu raspravu Vlada navodi da će DPS za 2020. godinu iznositi 0,7 posto, ističući kako je taj postotak izračunat prema zakonom predviđenoj formuli, a obuhvaća prosječnu kamatnu stopa na nove devizne depozite stanovništva oročene na razdoblje od 1 do 2 godine te prinose na državne obveznice do dospijeća.

S padom kamatnih stopa nastavljaju padati i poticaju na štednju, kao i izdvajanja iz proračuna za te svrhe. U srpnju ove godine Ministarstvo financija isplatilo je DPS za štednju prikupljenu u 2018. godin: iznosio je 90 kuna, a proračun je stajao 10,9 milijuna kuna.

Danas u Hrvatskoj posluju tri stambene štedionice, dok su dvije štedionice u proteklih godinu i po dana pripojene matičnim bankama, HPB-u i Zagrebačkoj banci. Glavni razlog tome upravo je kontinuirano smanjivanje državnih poticaja. Umjesto poticanja stambene štednje, Vlada je odlučila subvencionirati kamate za stambene kredite putem APN-a, objavio je portal Novac.hr.

Istarska POLICIJA proslavila svoj dan druženjem s djecom i građanima

Dan općine VIŽINADA: Ovogodišnja priznanja BRATIMA RITOŠA, MARIJANU ARMANU i Limenoj glazbi ZAJEDNICE TALIJANA