in

ŽMINJ donio konkretne mjere rasterećenja poduzetnika i stanovnika – od oslobađanja plaćanja vrtića do otpisa zakupa

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Žminj održane 29. travnja vijećnici su jednoglasno prihvatili paket mjera pomoći gospodarstvu i stanovništvu pogođenom utjecajem pandemije COVID19 kojima se namjerava uvelike pratiti eventualna gospodarska neaktivnost te solidarizirati se sa stanjem u društvu olakšavajući stanovnicima redovito podmirenje obveza.

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Žminj vijećnici su jednoglasno donijeli paket mjera pomoći gospodarstvenicima te stanovnicima općine kojima je poslovanje kao i redovito podmirenje troškova i obveza otežano uslijed efekata izazvanih epidemijom COVID19 virusa.

Vijećnici su se složili da se raspravljeni paket mjera na načelnikov prijedlog dopuni i točkom kojom se svim obveznicima plaćanja komunalnog doprinosa nakon okončanog postupka ozakonjenja bespravno izgrađenih građevina (legalizacije objekta), a čije je rješenje izdano u vremenu od 01.01.2020. do proglašenja završetka pandemije omogućava odgoda plaćanja istoga za tri mjeseca uz mogućnost produženja dodatna tri ukoliko se pandemija nastavi te maksimalna obročna otplata za vrijeme koje se neće obračunavati zakonska zatezna kamata. Navedenu mjeru stanovnici mogu ostvariti podnošenjem zahtjeva JUO Općine Žminj, saznajemo od načelnika Željka Plavčića.

Također, svi poduzetnici koji djelatnost obavljaju u prostorima čiji je vlasnik Općina Žminj, a kojima je rad onemogućen temeljem Odluke Stožera civilne zaštite, oslobađaju se najamnine prostora u 100% iznosu, kao i za javne površine kojima raspolaže Općina Žminj.

Svim fizičkim i pravnim osobama odgađa se obveza plaćanja računa za komunalnu naknadu za stambene, garažne i poslovne prostore do 30. lipnja 2020. ili do proglašenja završetka te se na odgodu ne zaračunavaju zatezne kamate. Također se odgađa i pokretanje svih postupaka prisilne naplate potraživanja za vrijeme trajanja pandemije i to za sve tražbine Općine Žminj.

Tijekom razdoblja trajanja mjere privremenog zatvaranja Dječjeg vrtića “Rapčići” Žminj radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 roditelji djece s prebivalištem na području Žminja koji su korisnici programa predškolskog odgoja Dječjeg vrtića Rapčići oslobođeni su obveze plaćanja mjesečnog učešća u financiranju cijene vrtića.

Po prihvaćanju mjera, vijećnicima je dana mogućnost da se za vrijeme održavanja elektronskih sjednica odreknu naknada koje primaju po održanoj sjednici kako bi se minimizirao trošak predstavničkog tijela te solidariziralo s mještanima, dok je načelnik 20% svoje plaće već donirao u opremi jednom dijelu Općinskom stožeru civilne zaštite kroz potrebnu opremu te korisnicima stalne novčane pomoći, pomoći u kući i korisnicima pomoći Crvenoga križa nabavkom 21 uskršnjeg paketa koji su se inače financirali iz proračuna Općine Žminj.

Isti postotak travanjske plaće načelnika namijenjen je nabavci opreme Općinskom stožeru civilne zaštite i volonterima te za izradu online tržnice proizvoda lokalnih proizvođača Općine Žminj kako je i bilo najavljeno na prethodnoj sjednici.

-Zajedničkim djelovanjem, disciplinom i pridržavanjem mjera predostrožnosti, Općina Žminj ulazi u zadnju treću fazu popuštanja mjera predostrožnosti te je jedna od rijetkih JLS-a koja nije za vrijeme trajanja pandemije zabilježila niti jednog oboljelog. Očekujemo da će se stanovnici općine i dalje pridržavati mjera socijalnog distanciranja te da ćemo svi zajedno iz ove situacije izaći još jači i ujedinjeniji. Snaga zajedništva i discipliniranost rezultirale su sigurnim izlaskom iz krize te će ista biti preduvjet u predstojećoj borbi sa neizvjesnošću kretanja gospodarstva koju ćemo sigurno, budemo li i dalje djelovali zajedno, prebroditi bez većih problema, zaključio je načelnik Željko Plavčić.

Nacionalni parkovi otvaraju vrata 11. svibnja – Na Brijune uz posebne uvjete i povoljne cijene

TAR: Križ vraćen na vrh zvonika čija se obnova bliži kraju