in

Grad Novigrad objavio javni poziv za financiranje iz proračuna

Novigrad - Foto Tanja Kocijančić

Grad Novigrad objavio je Javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz gradskog proračuna za 2022. godinu, za programe i projekte iz sljedećih područja: kultura i tehnička kultura, predškolski odgoj i obrazovanje, osnovno i srednje obrazovanje, zdravstvo i socijalna skrb te sport.

Pravo prijave po ovom Pozivu imaju sve zainteresirane pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Istarske županije, ako djeluju na području Grada Novigrada ili pružaju određene usluge građanima Grada Novigrada.

Važna je napomena da će udruge svoje projekte i programe moći kandidirati na odvojenom natječaju, koji će biti objavljen po donošenju proračuna Grada Novigrada za 2023. godinu, a sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21). Iznimno od navedenog ograničenja prijave za udruge, na ovaj se poziv može prijaviti Sportska zajednica Grada Novigrada, udruge nacionalnih manjina odnosno udruge koje imaju isključivu nadležnost na području Grada Novigrada ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području na kojem se financirane aktivnosti provode.

Kriteriji za odabir programa i projekta su neposredna društvena korist za lokalnu zajednicu, kvaliteta i sadržajna inovativnost prijavljenog programa/projekta, kvaliteta dosadašnjeg rada te uspjesi i iskustvo u provođenju programa/projekta.

Prednost u ostvarivanju financijske potpore imat će podnositelji prijave koji imaju sjedište odnosno prebivalište na području Grada Novigrada.

Prijave se podnose na posebnom obrascu (Obrazac P-1) koji se preuzima u pisarnici Grada Novigrada-Cittanova ili na službenoj internetskoj stranici Grada (Obrazac P-1 možete preuzeti OVDJE).

Podnositelji prijave trebaju dostaviti brojčane podatke o eventualno pruženim uslugama korisnicima s područja Grada Novigrada, a oni podnositelji koji se po prvi puta javljaju na poziv, obvezni su također dostaviti dokaz o registraciji. Korisnici proračunskih sredstava u 2022. godini obvezni su dostaviti izvješće o realizaciji programa/projekta u prvih šest mjeseci 2022. godine na obrascu PROR-POT.

Prijave se predaju u pisarnicu (Novigrad, Veliki trg 1) ili dostavljaju preporučenom poštom na adresu: Grad Novigrad-Cittanova, Upravni odjel za poslove ureda gradonačelnika, opće poslove i društvene djelatnosti, Veliki trg 1, 52466 Novigrad-Cittanova (s naznakom „Financiranje programa/projekata u 2023. godini“). Rok za podnošenje prijave je od 12. rujna do 12. listopada 2022. godine.

Treba naglasiti kako se u razmatranje neće uzeti prijave koje su dostavljene nakon roka za podnošenje prijava, ne zadovoljavaju uvjete iz javnog poziva, te one koje ne sadrže tražene podatke i priloge.

Po donošenju proračuna i programa javnih potreba za 2022. godinu, svi podnositelji prijave obavijestit će se o rezultatu pisanim putem. Podnositeljima prijave čiji su programi/projekti izabrani za financiranje, u obavijesti o rezultatu navest će se i visina odobrenih proračunskih sredstava te dinamika isplate.

Izvor Grad Novigrad

Foto - Ilustracija Policijska uprava istarska

Tehnički pregled traktora u Novigradu

Foto Grad Novigrad - memorijalni turnir roman glogovšek

NOVIGRAD: Održan humanitarni memorijalni teniski turnir “Edvard-Roman Glogovšek“