in

Izbori: U Poreču objavljene liste kandidata za vijeća 4 nacionalnih manjina

Foto TZ Poreč

Odlukom Vlade Republike Hrvatske raspisani su izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Odluka je stupila na snagu 3. travnja 2023. godine. Za dan provedbe izbora određena je nedjelja 7. svibnja 2023. godine.

Sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, u Gradu Poreču bit će provedeni izbori za 15 članova vijeća albanske, talijanske, srpske i bošnjačke nacionalne manjine.

Sve kandidate, odnosno zbirne i pravovaljane liste pogledajte na stranici Grada Poreča na linku http://www.porec.hr/prva.aspx?stranica=98721&j=CRO

Antea Blažević

POREČ: Izvrstan nastup Eve Palman i Antee Blažević na Međunarodnom natjecanju glazbene mladeži

Nova - stara škola nakon obnove - Foto Općina Funtana

U Funtani se izbori za vijeća manjina neće održati. Evo zašto