in

Izbori za vijeća mjesnih odbora u NOVIGRADU: Apsolutna pobjeda IDS-a – Pogledajte sve rezultate

Foto: Turistička zajednica Novigrad

Jučer, 26. svibnja, održani su izbori za Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Novigrada. Birali se predstavnici i predstavnice u četiri MO-a: Novigrad 1, Novigrad 2, Dajla i Bužinija. Svako Vijeće MO-a broji sedam članova.

Ukupno je tako u sva četiri MO-a od 28 predstavnika/predstavnica HDZ-u pripalo tri mjesta, IDS-u 24, a kandidacijskoj listi grupe birača MO-a Novigrad 2 jedno mjesto, priopćeno je iz Grada Novigrada.

Na području MO-a Novigrad 1 od ukupno 1.056 birača glasovalo je njih 261, pri čemu je 21 listić bio nevažeći. Kandidacijska lista Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) dobila je 17 glasova, a lista Istarskog demokratskog sabora (IDS-DDI) 223 glasa. Temeljem izbornog rezultata u sastav Vijeća MO-a Novigrad 1 ulazi svih sedam predstavnika/predstavnica IDS-a: Igor Kocijančić, Lorena Oplanić Marković, Danijel Pasuli, Katjuša Cittar, Daniel Conjar, Daniel Pinezić i Sonja Jurcan.

Na području MO-a Novigrad 2 od ukupno 1.239 birača glasovalo je njih 334, pri čemu je 15 listića bilo nevažećih. Kandidacijska lista Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) dobila je 26 glasova, lista Istarskog demokratskog sabora (IDS-DDI) 249 glasova, a kandidacijska lista grupe birača MO-a Novigrad 2 44 glasa. Temeljem izbornog rezultata u sastav Vijeća MO-a Novigrad 2 ulazi šest predstavnika/predstavnica IDS-a: Ana Boroš, Sergio Stojnić, Orieta Vrcelj, Alen Radić, Meri Hanžek i Denis Giangrande, te jedan predstavnik liste grupe birača MO-a Novigrad 2: Mato Gavrić.

Na području MO-a Dajla od ukupno 587 birača glasovalo je njih 148, pri čemu je 10 listića bilo nevažećih. Kandidacijska lista Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) dobila je 29 glasova, a lista Istarskog demokratskog sabora (IDS-DDI) 109 glasova. Temeljem izbornog rezultata u sastav Vijeća MO-a Dajla ulazi jedan predstavnik HDZ-a: Antonio Barišić, te šest predstavnika/predstavnica IDS-a: Andrea Brečević, Doriana Kotiga, Željko Valenta, Jasna Bažon Fabris, Zoran Sarić i Nataša Flego.

Na području MO-a Bužinija od ukupno 1.066 birača glasovalo je njih 245, pri čemu je 10 listića bilo nevažećih. Kandidacijska lista Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) dobila je 79 glasova, a lista Istarskog demokratskog sabora (IDS-DDI) 156 glasova. Temeljem izbornog rezultata u sastav Vijeća MO-a Bužinija ulazi dvoje predstavnika HDZ-a: Željka Bulić Malinarich i Romano Fabijančić, te pet predstavnika/predstavnica IDS-a: Antonio Zancola, Sandra Lubiana, Denis Krevatin, Ivana Klarić Tuljak i David Červar. 

U Poreču 3. lipnja konferencija “Novosti u realizaciji GOLF projekata u Hrvatskoj”

Tjedan Crvenog križa Poreč – Akcijom „Vaš dar za pravu stvar“ osigurana hrana za potrebite