in

Kontejneri za miješani otpad dijele se u Taru i Vabrigi, nakon toga slijedi Funtana

Foto: Tanja Kocijančić

Individualni spremnici za miješani komunalni otpad podijeljeni su se svim naseljima na području Poreču, a u tijeku je podjela na području Općine Tar-Vabriga, nakon čega slijedi Funtana, objavila je na svojim stranicama porečka komunalna tvrtka Usluga.

Na području Poreča podijeljeni su i spremnici za papir.

Prema planu svi spremnici za miješani komunalni otpad (zelene kante) trebali bi se podijeliti do kraja svibnja za sve stalne korisnike.

Individualni spremnici za papir (plave kante) i plastiku (žute kante) nabavljanju se putem natječaja kojeg provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te će se po njegovom okončanju novi spremnici dostaviti svim korisnicima. Dodijeljene kontejnere, objašnjavaju nadalje iz Usluge, u vrijeme primopredaje otpada treba staviti na javnu površinu, kako bi ih djelatnici RJ Čistoća mogli isprazniti.

Planovi primopredaje za niješani komunalni otpad ili papir nalaze se na internet  stranicama Usluge Poreč.

-Pojedinačni spremnici su čipirani, te se svako pražnjenje evidentira u našem sustavu. Tako će se temeljem toga obračunati varijabilni dio cijene usluge. O samom početku naplate po stvarno ispražnjenom volumenu obavijestit ćemo korisnike putem lokalnih portala, radija, kao i naših web stranica. Također, u narednom periodu planirana je podjela kompostera korisnicima  koji su potrebu za istim  naznačili u izjavi. Komposteri će se najprije početi dijeliti na području grada Poreča, priopćila je Usluga.

Na njenim web stranicama objavljeno je i niz drugih informacija, odnosno odgovori na najčešće postavljena pitanja, poput načina korištenja kartice na polupodzemnim kontejnerima kojih na javnim površinama po naseljima ima sve više.

Što se tiče informacija gdje odlagati koju vrstu otpada, kako reciklirati i slično, Usluga je najavila da će na adrese domaćinstava slati brošure u kojima će biti obavijesti o planu primopredaje otpada, radu reciklažnog i mobilnog reciklažnog dvorišta, kao i o načinu odvajanja otpada te kompostiranju.

Osim navedenog  započet je i projekt edukativno-informativnih aktivnosti za Grad Poreč i općine Funtana, Vrsar, Kaštelir-Labinci, Vižinada, Višnjan, Sv. Lovreč, Tar-Vabriga.

Tijekom navedenog projekta planirane su različite aktivnosti kojima se korisnike želi educirati i osvijestiti o važnosti pravilnog gospodarenja otpadom. Među predviđenim aktivnostima planira se dodjela letaka, brošura, izrada plakata, radio emisije, tribine, predstave za djecu, slikovnice, natjecanja u školama, obilježavanje važnih datuma vezanih uz zaštitu okoliša, letci za strane turiste.

DJELO POREČKIH GLUMACA: Večeras generalna proba, a sutra premijera “MANEŠTRE OD KAZALIŠTA”

MUP TRAŽI 750 POLICAJACA – Dan otvorenih vrata policije 13. i 14. ožujka za mlade do 28 godina u Puli, Pazinu, Bujama i Rovinju