in

KAŠTEL U RAKLJU: Gospodar zaljeva bio je miraz grofice Elizabete Goričke

Foto Turistička zajednica općine Marčana

Donosimo ciklus o istarskim kaštelima. Danas predstavljamo priču o Raklju iz publikacije Istarske županije pod nazivom “Istarski kašteli”.

Kaštel koji je bio miraz grofice Elizabete Goričke, prodavan i na dražbi
Gospodar Raškog zaljeva, plodnog i strateški važnog dijela istarskog poluotoka, u srednjem je vijeku svakako bio kaštel Rakalj. Najstarija povijest ovog medievalnog zdanja gotovo je u potpunosti obavijena velom tajni. Prvi pisani izvor o kaštelu datira tek iz 1288. godine kada se spominje određeni Wernher od Novog kaštela (de Caste!ll Novo). Činjenica da se već krajem XIll. stoljeća Rakalj naziva Novim kaštelom svakako svjedoči da je nekada postojao i Stari kaštel. Taj Stari Rakalj nalazio se dva kilometara istočnije, na brežuljku iznad rta Sv. Mikula, gotovo tik uz obalu zaljeva. Budući da povijesni izvori nerijetko toponime Castelnovo Raebel/ Rechel koriste kao sinonime, ne praveći preciznu razliku između Starog i Novog Raklja, ova su dva kaštela činila jedinstvenu gospoštiju i potpadala pod istu jurisdikciju.

Procijenjen na tisuću libri malih denara

Na pitanja tko je ove kaštele sagradio i kome su izvorno pripadali nije moguće odgovoriti na temelju izvornog materijala. Zna se, međutim, da su Wernher i njegov sin i nasljednik Nasinguerra držali Rakalj kao vitezovi koji su odgovarali grofovima Goričkima. Nakon smrti Nasinguerre, ili vrlo brzo nakon toga, Rakalj prelazi pod upravu Henrika od Pazina, koji je bio jedan od najvažnijih ljudi grofa Alberta I. Goričkog i glavni upravitelj posjeda kuće Gorica u lstri. Godine 1312. Rakalj je bio miraz grofice Elizabete Goričke, a vrijednost mu je procijenjena na tisuću libri malih denara.
Kada su 1342. godine braća Albert l1. i Majnard VI. dogovorili diobu nasljednih posjeda kuće, Rakalj (izv. Rekel) se izrijekom spominje kao istarski dio koji je pripao mlađem bratu Albertu. Kao i svi posjedi grofa Alberta lll. od Gorice i Rakalj je 1374. godine prešao pod vlast kuće Habsburg.
Do polovice XV. stoljeća Rakljem su upravljali pazinski kapetani koje su postavljali austrijski nadvojvode, istaknuti velikaši poput Hugona VIlll. Od Devina i Rajnprehta ll. od Walseea.
Tijekom turbulentnih godina osmanskih pljačkaških upada u Istru car Fridrik llI. predat će Rakalj Tršćaninu Lorenzu Bonomu postavljajući izričit uvjet da kaštel osobno brani od mogućih napada. Početkom XVI. stoljeća car Maksimilian I. dat će Rakalj i Barban u zalog za 9.020 rajnskih forinti Ivanu de Tassisu iz Bergama, članu istaknute obitelji koja je
revolucionirala poštanski sistem Svetog Rimskog Carstva.


Rast i razvoj za vrijeme vladavine Loredana

Tijekom rata Cambraiske lige Rakalj i Barban zauzele su mletačke čete. Ubrzo je sastavljen detaljan izvještaj o svim osvojenim mjestima iz kojega se čita da je 1508. godine u Raklju bilo svega 28 kućanstava. Status ovih novoosvojenih kaštela bio je upitan sve do arbitražne presude u Trentu iz 1535. godine kojom je odlučeno da Venecija može zadržati
jurisdikciju ako se kući Tassis isplati zalog. Već u siječnju 1536. godine mletačko Vijeće desetorice odlučilo je isplatiti zalog imonu de Tassisu, tada generalnom carskom Postmeisteru. Tako je službeno započela era Venecije u Raklju.

No, već u rujnu 1536. godine Venecija je stavila vlast nad rakljanskom i barbanskom gospoštijom na dražbu. Dobitnici su bili braća Leonardo, Lorenzo i Francesco iz mletačke patricijske obitelji Loredan, loza Santo Stefano, koji su ova dva kaštela i sva pripadajuća prava kupili za 14.760 dukata.

Loredani su vladali Rakljem i obližnjim Barbanom sve do sredine XIX. stoljeća i ukidanja kmetstva. Tijekom stoljeća vladavine ove mletačke kuće Rakalj se razvija, iako unutar skromnijih okvira malenoga venecijanskoga gospodstva. Tako će novigradski biskup Giacomo Filippo Tomasini za-
bilježiti sredinom XVIl. stoljeća da na području Barbana i Raklja postoji oko tristo kućanstava čiji se članovi pretežito bave poljodjelstvom. Palača obitelji Loredan, smještena u samom centru Raklja, do danas krasi ovaj pitoreskni gradić.

Rodno mjesto Mije Mirkovića Mate Balote

Rakalj je rodno mjesto istarskog intelektualnog diva Mije Mirkovića Mate Balote, plodnog književnika i ekonomista čije ime danas nosi porečka Srednja škola te Fakultet ekonomije i turizma Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Od 1968. godine u Raklju se u spomen na Matu Balotu svake godine održava znanstveni skup Susreti na dragom kamenu posvećen istarskom gospodarstvu i kulturi.


U rujnu 1536. godine Venecija je stavila vlast nad rakljanskom i barbanskom gospoštijom na dražbu. Dobitnici su bili braća Leonardo, Lorenzo i Francesco iz mletačke patricijske obitelji Loredan, loza Santo Stefano, koji su ova dva kaštela i sva pripadajuća prava kupili za 14.760 dukata.
 
 
 

Autor teksta dr. Josip Banić

Izvor teksta – Istarski kašteli, publikacija u izdanju Istarske županije

Publikacija nastala u okviru TAKE IT SLOW projekta Programa CBC INTERREG VA Italija – Hrvatska 2014. – 2020. u okviru kojeg je Istarska županija otvorila posjetiteljski centar Kuća kaštela u Momjanu

O projektu

Pametni i spori turizam jadranskog naslijeđa budućnosti (TAKE IT SLOW) predstavlja strateški projekt INTERREG VA CBC Italija Hrvatska programa 2014-2020 koji će upravljati i promovirati jadransku regiju kao zelenu, pametnu, održivu, dostupnu prekograničnu turističku destinaciju usmjerenu promociji koncepta sporog turizma. 

Opći cilj projekta je povećati prosperitet i potencijal zelenog rasta mediteranskih otoka, priobalja i unutrašnjosti projektnog područja kao visoko specijaliziranih TAKE IT SLOW destinacija, stimuliranjem prekograničnog partnerstva radi postizanja opipljivih promjena u upravljanju destinacijama. Projekt će se usredotočiti na potencijale prirodne i kulturne baštine za razvoj održivog turizma u cilju postizanja ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije zajedničke prekogranične jadranske turističke destinacije omogućavajući regionalnim i lokalnim dionicima razmjenu znanja, razvoj i provedbu pilot-projekta te testiranje novih politika, proizvoda i usluga.

U okviru projekta TAKE IT SLOW otvorit će se Posjetiteljsko interpretativni centar Kuća istarskih kaštela, koji će se umrežiti i promovirati zajedno s ostalim centrima i lokalitetima prirodne i kulturne baštine u Hrvatskoj i Italiji. U centru će se prezentirati kulturna ruta istarskih kaštela, tipični proizvodi i gastronomija kao nišni sektori koji otvaraju nove mogućnosti prezentacije prirodne i kulturne materijalne i nematerijalne baštine.

Provedba projekta službeno je započela online kick-off sastankom projektnih partnera održanim 29. i 30. srpnja 2020.godine.

Link na stranicu programa: https://www.italy-croatia.eu/

Projekt: Pametni i spori turizam jadranskog naslijeđa budućnosti 
Akronim: TAKE IT SLOW
Programe: Interreg V-A Italija-Hrvatska CBC Program 2014-2020
Trajanje: 01. lipnja 2020. godine – 31. prosinca 2022. godine
Budžet: 3.764.695,71 EUR 
Financiranje: 85% Europski regionalni razvojni fond, 15% partnerske organizacije
Vodeći partner: Dubrovačko-neretvanska županija
Projektni partneri: Javna ustanova razvojna agencija Šibensko-kninske županije, Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Sveučilište u Zadru, Istarska županija, Autonomna regija Friuli Venezia Giulia, Regija Veneto, Regija Emilia-Romagna, Regija Marche, Regija Abruzzo, Regija Molise, Konzorcij javnog teatra Puglia i pridruženi partner Regija Puglia.

Foto Zajednica Talijana „Giovanni Palma“

TAR: Zajednica Talijana „Giovanni Palma“ proslavila 75. rođendan bogatom priredbom

Foto Grad Poreč

LA MULA DE PARENZO poziva: Prošetajte kroz povijest uz najpoznatiju Porečanku