in

MARČANA dobila bespovratnih 2,2 milijuna kuna za zapošljavanje ranjivih skupina

Foto Grad Pula

Projektima vrijednim 5,8 milijuna kuna dodatno će se razvijati socijalne usluge u zajednici na urbanom području Pule

Gradonačelnik Pule Boris Miletić, načelnik Općine Marčana Predrag Pliško i načelnik Općine Ližnjan Marko Ravnić potpisali su ugovore za projekte u sklopu ITU mehanizma vrijedne 5,8 milijuna kuna u stopostotnom financiranju iz Europskog socijalnog fonda.

Sporazumom o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova definirano je sufinanciranje provedbe ITU mehanizma iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“ te iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava kao Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020“ i Grad Pula kao nositelj Integriranog urbanog područja Pula kojem pripadaju Grad Pula, Grad Vodnjan i Općine Barban, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat, 18. veljače 2020. godine potpisali su Sporazum o pripremi i provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Europski socijalni fond (ESF) u programskom razdoblju 2014.-2020. kroz Operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali” – OPLJUP definirao je četiri prioritetne osi: zapošljavanje, socijalno uključivanje, obrazovanje i dobro upravljanje.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike posredničko je tijelo razine 1 u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu OPLJUPA 2014.-2020. u okviru Europskog socijalnog fonda, aglomeracijama integriranog urbanog područja dodijelio je financijske alokacije i raspisalo Javne pozive za Specifične ciljeve Prioritetnih osi.

Na Javni poziv Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike kao Upravljačkog tijela Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020“, Grad Pula kao nositelj Integriranog urbanog područja Pula kandidirao je tri projekta za koje su danas potpisani ugovori.

Projektu „Centar podrške 521“ čiji je nositelj Grad Pula s partnerima Gradsko društvo Crvenog križa Pula, Društvo distrofičara Istre i Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Južne Istre dodjeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 2,6 milijuna kuna.

Zatim projektu „Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina u urbanom području Pula“ čiji je nositelj Općina Marčana s partnerima Udruga slijepih Istarske županije, Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije, Udruga cerebralne paralize Istarske županije, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istarske županije, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva dodijeljeno je bespovratnih 2,2 milijuna kuna.

Općini Ližnjan je za projekt „E-učenje o društvenom poduzetništvu“ kojeg provodi s partnerima Udruga mladih i Alumni FET Pula dodjeljeno milijun kuna.


Projekt „Centar podrške 521“ razvijat će inovativne socijalne usluge na Urbanom području Pula, a predviđa izradu Programske platforme CP521 te uspostavu telefonske linije „Podrška 521“ koja će pružati socijalne usluge podijeljene u tri djelatnosti: savjetovanje i pomaganje, organiziranje slobodnih aktivnosti i psihosocijalna podrška. U sklopu projekta uspostavit će se telefonska linija „Podrška 521“ putem koje će korisnici iz udobnosti svog doma i uz značajnu uštedu vremena, besplatno, doći do tražene informacije te će se u njihovo ime organizirati sve potrebe za uslugama s nositeljima usluga u zajednici kako bi što prije i ciljano bio riješen njihov problem ili potreba za određenom socijalnom ili zdravstvenom uslugom. U svrhu poboljšanja pristupa socijalnim uslugama, iste je potrebno razvijati i unapređivati, u čemu udruge kao pružatelji socijalnih usluga, kao i ustanove koje pružaju socijalne i zdravstvene usluge imaju važnu ulogu. Centar 521 služit će povezivanju svih potrebitih građana urbanog područja i pružatelja usluga u zajednici kao i lokalne uprave. Za osnivanje Centra 521, Grad Pula dodjelio je prostor u Zagrebačkoj ulici 16 koji će biti obnovljen i prilagođen osobama iz ranjivih skupina sredstvima dobivenim u projektu.

Projekt „Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina u urbanom području Pula“ čiji je nositelj Općina Marčana omogućit će se stvaranje preduvjeta za zapošljavanje osoba iz ranjivih skupina kroz educiranje, umrežavanje i mentoriranje te će se poticati poslodavce na zapošljavanje. Kroz projekt provodit će se aktivnost umrežavanja osoba iz ranjivih skupina i poslodavaca te će se i druge osobe iz ranjivih skupina zaposliti kad se pronađu odgovaraći poslodavci. Provodit će se kampanja osvještavanja šire javnosti i poslodavaca kao i edukacija i informiranje u cilju poticanja drugih poslodavaca na zapošljavanje osoba iz ranjivih skupina. Izradit će se kurikulumi novih programa: “Manager i Management društvenog poduzeća” te će se u suradnji sa Sveučilištem u Puli ili otvorenim učilištima nastaviti edukacije studenata i ostalih zainteresiranih u kontekstu cjeloživotnog učenja što će doprinijeti pokretanju start-up društvenih poduzeća. Program koji se počne provoditi u sklopu Coworking prostora u Puli, pod nazivom „SocialHUB“ imati će upravo takav cilj, pokretanje – startup društvenih poduzeća. Nadalje, projektnim aktivnostima predviđena je edukacija osoba za korištenje tiskarskog stroja na Braillevom pismu koja ima krajnji rezultat otvaranje društvenog poduzeća „Tiskara na Brailleovom pismu“ u Udruzi slijepih Istarske županije. Isto tako, sredstvima iz proračuna projekta nabavit će se prijenosna induktivna petlja za osobe oštećenog sluha kako bi mogli pratiti kulturne sadržaje i manifestacije u okruženju. Obnovit će se i renovirati prostorije Udruge gluhih i nagluhih Istarske županije i prostor Udruge slijepih IŽ, kupiti i promijeniti veća ulazna vrata i rukohvat za prostore udruge multipleskleroze IŽ, osigurati će se tumač znakovnog jezika za provedbu aktivnosti projekta.

Kroz projekt „E-učenje o društvenom poduzetništvu“ čiji je nositelj Općina Ližnjanrazvit će se mobilna aplikacija i online tečaj o društvenom poduzetništvu za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina. Između ostalog, planira se izraditi edukativni program „Poslovni uspjeh kroz društveno poduzetništvo“ koji će obuhvatiti sva područja znanja. Iz proračuna projekta nabavit će se podizna prijenosna pokretna platforma za osobe s invaliditetom, koja će biti dostupna svim jedinicama lokalne samouprave s ITU područja, čime će se podizati razina svijesti jednake mogućnosti pristupa za osobe s invaliditetom, odnosno da osobe s invaliditetom mogu nesmetano pratiti društvena i kulturna zbivanja, manifestacije i javna okupljanja. Svrha projekta jest osposobiti mlade i nezaposlene osobe u području društvenog poduzetništva, kako bi se potaknuli na samozapošljavanje i otvaranje radnih mjesta za osobe s posebnim potrebama. Vrijednost ulaganja u ovaj projekt je značajna zato što bi se uvelike radilo na promociji društvenog poduzetništva, educiranju mladih i nezaposlenih osoba o upravljanju poslovanjem, stjecanju ostalih vještina potrebnih za uspješno vođenje društvenog poduzeća te aktivnom uključivanju osoba s invaliditetom u zajednicu i pomoć prilikom njihova zapošljavanja.Za održavanje mobilne aplikacije i web platforme bit će zaduženi Općina Ližnjan, Udruga mladih i Alumni FET Pula te Savjet mladih Općine Ližnjan koji će se također osnovati u sklopu ovog projekta.

TAR: Prisegnuli novi vijećnici, za predsjednika i zamjenicu izabrani Mladen Vojinović i Tiziana Babić

POREČ – U kinu Croods: Novo doba i Cruella