in

Mijenja se UPU VELOG I MALOG MAJA – izgradnja u nizu postaje turističko naselje sa 100 kreveta, a hotel se pretvara u stambenu namjenu

Mali Maj

Grad Poreč pokrenuo je javnu raspravu o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog naselja Veli – Mali Maj, koja je otvorena do 20. kolovoza.

Prema riječima pročelnika Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Damira Hrvatina, najznačajnije promjene koje se u tom planu predlažu su prenamjena dosadašnje lokacije turističke namjene – hotela kapaciteta 50 kreveta na sjevernom dijelu obuhvata plana (bivša „farma“) u stambenu namjenu, potom prenamjena dosadašnje lokacije stambene namjene – izgradnje u nizu na zapadnom dijelu obuhvata u turističku namjenu, tj. pretvaranje u turističko naselje kapaciteta do maksimalno 100 kreveta.

Pored navedenog, ovim se planom definiraju uvjeti za dovršetak postojeće nezavršene gradnje u središtu naselja.

-Grad Poreč istovremeno provodi javne rasprave o stavljanju van snage dosadašnjeg i donošenju novog prostornog plana za dio gradske stambene zone Veli Maj. Naime, za navedeno je područje važeći Detaljni plan uređenja „Veli – Mali Maj I“ iz 2001. godine, koji će se zamijeniti novim Urbanističkim planom uređenja Veli – Mali Maj I. Navedenim se postupkom detaljni plan zamjenjuje urbanističkim planom, koji je fleksibilniji u smislu provedbe, osobito stoga što se radi o području koje je u najvećoj mjeri izgrađeno i gdje postoje problemi u provedbi, prvenstveno u odnosu na formiranje građevinskih parcela i okućnica i rješavanje imovinsko –pravnih odnosa, pojašnjava pročelnik.

Dodaje da se novim planom korigira prometni sustav na način da se omogućava veća protočnost u naselju.

U odnosu na uvjete gradnje, u najvećoj se mjeri zadržavaju rješenja iz postojećeg plana, uz nužno osuvremenjivanje i davanje uvjeta rekonstrukcije postojećih građevina.

Građani svoje primjedbe i prijedloge mogu poslati najkasnije do 20. kolovoza nadležnom gradskom odjelu.

POREČ: Otvoren natječaj za izlaganje na 9. PHOTODISTORZIJI

Opasnost iz tanjura: Lažna briga za zdravlje? Hrvatska uvodi porez od kojeg odustaje sve više zemalja