in

Mjerenje – Na dvije plaže u Poreču i Rovinju more nije izvrsne kvalitete za kupanje

Ilustracija

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je 12. i 13. srpnja proveo V. ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 216 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove.

Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 24,2 ºC do 27,4 ºC, dok se temperatura zraka kretala od 22 ºC do 32 ºC.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 214 mjernih točaka odnosno u 99,07 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na 1 mjernoj točki (Poreč, Molindrio, Hotel Molindrio – ispod hotela) odnosno u 0,46 % uzoraka zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na 1 mjernoj točki (Rovinj, Crveni otok  – Ispod vanjskih bazena) odnosno u 0,46 % uzoraka zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.

Sukladno odredbi članka 5. Uredbe, u uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli, kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje.

More za kupanje, temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za pojedinačno uzorkovanje, razvrstava se kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na kartografskom prikazu plavom bojom, dobro obilježeno na kartografskom prikazu zelenom bojom i zadovoljavajuće žutom bojom.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, te su dostupni putem slijedeće poveznice: http://www.izor.hr/kakvoca, piše voditelj odsjeka Bruno Kostelić, ing.dipl.biol.

Izvor Istarska županija

Dožupanica za jače uključivanje poduzetnica talijanske nacionalnosti u BPW klub

POREČ: Prijem za državne prvakinje – kuglačice Niku Štetić i Ninu Gašparini