in

NOVIGRAD gradi i treću zgradu po vlastitom modelu subvencionirane stanogradnje – Stanovi se neće smjeti iznajmljivati turistima!

SUS-ova zgrada u Stancijeti predana novim vlasnicima stanova 2016.

Na Gradskom vijeću Novigrada nedavvno je usvojena odluka o prijenosu prava vlasništva na zemljištu za potrebe izgradnje stanova iz programa subvencionirane stanogradnje (SUS).

Resorna pročelnica Sandra Rugani Kukuljan objasnila je kako Grad namjerava izgraditi treću višestambenu građevinu po modelu subvencionirane stanogradnje u predjelu Stancijeta, u blizini prethodno već izgrađenih zgrada iz SUS programa. U tu svrhu je po narudžbi Grada izrađen glavni projekt zgrade s devet stambenih jedinica. U tijeku je postupak za ishođenje građevinske dozvole. Parcela na kojoj će se izgraditi ova zgrada imat će površinu od 1.049 četvornih metara.

Postupak izgradnje će, kao i za prve dvije zgrade, voditi gradsko trgovačko društvo Neapolis, zbog čega je potrebno prenijeti novoformiranu katastarsku česticu na tu tvrtku, saznajemo iz Grada Novigrada.

Na istoj je sjednici Vijeća prihvaćena i odluka o kriterijima i uvjetima za kupnju stanova po programu subvencionirane stanogradnje Grada Novigrada.

Pročelnik Alen Luk ukratko je iznio osnovne parametre i značajke ove odluke, kojom se utvrđuju kriteriji, uvjeti, mjerila, postupak i tijela za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova.

Dakle, pravo na kupnju stana imat će hrvatski državljani s prebivalištem na području Grada Novigrada, ako on/ona i članovi njegovog/njezinog obiteljskog domaćinstva nemaju u vlasništvu stan, kuću ili građevinsko zemljište na kojem je važećim dokumentima prostornog uređenja dozvoljena izgradnja stambenih građevina, te ako nisu ni imali u vlasništvu stan, kuću ili građevinsko zemljište u zadnje dvije godine.

Druga je važna odredba kako će površina stana za koju će se podnositelji zahtjeva moći prijaviti ovisiti o broju članova domaćinstva.

Bodovna lista za kupnju stanova formirat će se primjenom sljedećih kriterija: vrijeme prebivanja na području Grada Novigrada, školska sprema, životna dob podnositelja zahtjeva, broj članova obiteljskog domaćinstva, stambeni status, eventualni status samohranog roditelja.

Naglašeno je među ostalim i kako kupci stanova neće smjeti stanove davati u najam ili iznajmljivati turistima.

Zgrada subvencionirane stanogradnje u Stancijeti 2016.

Ukoliko se toga ne budu pridržavali, Grad ima pravo trenutnog raskida ugovora i isplate kupca po cijeni po kojoj je taj stan i kupljen, objasnio je Luk.

Prema provedenoj anketi o zainteresiranosti građana za kupnju stana u novom ciklusu subvencionirane stanogradnje u Novigradu ima 60-ak zainteresiranih na temelju čijih odgovora će se ocijeniti stvarne potrebe i financijske mogućnosti potencijalnih kupaca, te razraditi svi drugi elementi vezani za realizaciju novog natječaja po novigradskom modelu SUS-a.

Po modelu SUS-a u Bužiniji je izgrađeno prvih 20 stanova, te nakon toga dvije zgrade s 18 stanova u Stancijeti.

Ono što Novigrad čini izdvojenim primjerom u Hrvatskoj je da je Grad još 2013. godine, na inicijativu gradonačelnika Antea Milosa, odustao od POS stanova i APN-a, te odlučio pokrenuti vlastiti projekt nazvan SUS, odnosno subvencionirana stanogradanja. Prvi stanovi u Stancijeti prodani su po cijeni od 920 eura po kvadratu.

Već tada je u ugovorima između Grada Novigrada i kupaca navedeno da u slučaju prodaje unutar pet godina Grad zadržava pravo prvokupa po cijeni koja je utvrđena na dan potpisivanja ugovora, odnosno po subvencioniraj cijeni. U jednom članku ugovora uvedena je i zabrana davanja stana u najam ili iznajmljivanja turistima u roku od pet godina, a sve u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima. U protivnom to predstavlja razlog za raskidanje ugovora između prodavatelja i kupca.

Dok je Grad Novigrad vlastitim modelom izgradnje subvencioniranih stanova na vrijeme spriječio zloporabu kupljenih stanova i njihovu komercijalizaciju, ministar graditeljstva Predrag Štormar je potaknut brojnim aferama oko POS-a u nekim hrvatskim gradovima pokrenuo izmjene Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, koje su stupile na snagu 18. srpnja, a kojima se konačno uvodi zabrana davanja u najam ili prodaja neotplaćenih stanova koji su kupljeni u POS programu.Izbori za mjesne odbore: U Baderni glasove birača u nedjelju traži i Nezavisna lista DRAGANA LEGOVIĆA

KONAČNO: Popularni dječji park na porečkom Gradskom kupalištu dobit će potpuno novo ruho