in

Novo naselje, Veleniki i Žbandaj kreću s odvojenim sakupljanjem biootpada

Foto Usluga Poreč

Kao što je i najavljeno, od ponedjeljka je krenula podjela spremnika za odvojeno sakupljanje biootpada za korisnike kućanstva, kao pilot projekt koji počinje s prvim danima nove godine, javljaju iz Usluge Poreč.

Pilot projektom obuhvaćena su tri naselja Poreča i to Novo naselje, Veleniki i Žbandaj. Spremnici su do sada podijeljeni kućanstvima Novog naselja i Velenikima, a završava se podjela spremnika u Žbandaju.

Uz spremnike svaki korisnik dobiva i bioorazgradive vrećice u koje se sakupljeni biootpad treba prvo odložiti, dobro zatvoriti, a nakon toga pune vrećice odložiti u same spremnike.
Biootpad koji nastaje u kućanstvu čini kuhinjski otpad kao ostaci hrane, kore voća i povrća, ljuske jaja, talog kave, vrećice od čaja, ostaci kruha, filtera, papira i slično.

-Cilj ovog pilot projekta je dodatno unaprijediti sustav gospodarenja otpadom, povećati stope odvojenog sakupljanja otpada te smanjiti količine miješanog komunalnog otpada koji nastaje u kućanstvu, a time i troškove odvoza miješanog otpada.
S obzirom na uspješnost pilot projekta i ostvarene rezultate usluga će se proširiti na sva kućanstva na području našeg pružanja usluge.
Ističemo da će se sakupljanje spremnika za biootpad odvijati u istim danima kada je i sakupljanje miješanog komunalnog otpada u navedenim naseljima, a usluga se obavlja bez dodatne naknade, ističu iz komunalnog poduzeća Usluga Poreč.

Pozivaju sve korisnike da podrže pilot projekt i krenu odvajati biootpad u svojim kućanstvima, a za sva pitanja mogu im se obratiti putem e-mail adrese: kucanstva@usluga.hr ili putem telefona: 091 431 0010.

haker Foto vicky gharat za Pixabay - Ilustracija cyber kriminal internet prevara

Istra: 76-godišnjak povjerovao lažnom brokeru kriptovaluta koji ga je dobrano opelješio

Foto TUŠ Antona Štifanića Poreč - Priprema za Slatko jutro na Adventu 2023.

ADVENT POREČ: U subotu Slatko jutro – Počastite se slasticama učenika TUŠ-a Antona Štifanića