in

KAŠTELIR: Otvoren natječaj za učeničke i studentske stipendije

Sjedište Općine Kaštelir-Labinci i pošte/Foto Tanja Kocijančić

Općina Kaštelir-Labinci otvorila je natječaj za dodjelu stipendija za školsku/studijsku stipendiju za 2023./2024. godinu. Odobrit će se dosadašnjima stipendistima temeljem potvrdne o upisu u narednu godinu i potvrdne o prosjeku ocjena, novim stipendistima u skladu s kriterijima navedene Odluke: jedna nova stipendija učenicima srednjih škola i tri nove stipendije studentima.
Prijava na natječaj za dodjelu stipendije podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kaštelir-Labinci, Kaštelir 113, 52464 Kaštelir ili putem e-maila: pisarna@kastelir-labinci.hr u razdoblju od 2. do 30. studenog 2023.
Sve informacije moguće je dobiti na broj telefona 052/455-113. U nastavku donosimo cijeli tekst natječaja.

OGLAS ZA ODJELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU/ STUDIJSKU 2023./2024. GODINU

Članak 1.

Za školsku/studijsku godinu 2023./2024., odobravaju se stipendije:

  • dosadašnjima stipendistima temeljem potvrdne o upisu u narednu godinu i potvrdne o prosjeku ocjena,
  • novim stipendistima u skladu s kriterijima navedene Odluke:

· jedna (1) nova stipendije učenicima srednjih škola

· tri (3) nove stipendije studentima.

Članak 2.

Visina stipendije za učenike iznosi 75,00 € mjesečno, a za studente 100,00 € mjesečno.

Članak 3.

Stipendija se odobrava za period trajanja obrazovnog programa propisanog statutom obrazovne ustanove.

Ukoliko tijekom primanja stipendije stipendist promjeni obrazovnu ustanovu, pravo na stipendiju ostvaruje samo u slučaju upisa u viši razred odnosno narednu studijsku godinu.

Stipendija se isplaćuje od 1. rujna do 30. lipnja. Tijekom srpnja i kolovoza stipendija se ne isplaćuje.

Isplata se obavlja putem žiro računa.

Članak 4.

Pravo na stipendiju imaju redoviti učenici i studenti s prebivalištem na području Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica koji su tijekom obrazovanja podstanari ili smješteni u učeničkom ili studentskom domu izvan mjesta prebivališta roditelja.

Pravo na stipendiju imaju učenici i studenti koji nemaju dodijeljenu stipendiju po drugoj osnovi.

Članak 5.

Molba za stipendiju podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kaštelir-Labinci u

vremenu od 02.11. do 17.11.2023. godine, na propisanom obrascu koji se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kaštelir-Labinci ili preuzeti sa službenih web stranica Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S. Domenica www.kastelir-labinci.hr.

Dosadašnji stipendisti moraju u roku iz prethodnog stavka dostaviti potvrde o upisu u viši razred odnosno narednu studijsku godinu (potvrda za studente mora sadržavati i broj stečenih ECTS bodova), prosjek ocjena prethodne godine školovanja (učenici), odnosno prosjek ocjena cjelokupnog studija (studenti). Dosadašnji stipendisti koji ne dostave svu potrebnu dokumentaciju u zadanom roku gube pravo na daljnje primanje stipendije, dok se molbe za nove stipendiste koje budu nepotpune ili nedostavljene u zadanom roku neće niti razmatrati.

Ukoliko visokoškolska ustanova koju pohađa student – stipendist ne postavlja nikakve uvjete za upis u narednu studijsku godinu, student mora u prethodnoj studijskoj godini skupiti najmanje 30 ECTS bodova kako bi imao pravo na daljnje primanje stipendije.

Članak 6.

Molbe za dodjelu stipendija rješava Jedinstveni upravni odjel na temelju kriterija određenih navedenom Odlukom.

Sklapa se ugovor između Jedinstvenog upravnog odjela kao stipenditora i učenika odnosno studenta kao stipendiste.

Članak 7.

Na rješenje iz prethodnog članka može se uložiti žalba u roku od 8 dana od prijema rješenja, žalbu rješava Općinsko vijeće Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S. Domenica .

Članak 8.

Elementi bodovanja su slijedeći:

A) Uspjeh u prethodnoj godini školovanja

prosjek ocjena bodovi

  • 3,00 – 3,49 – 3,50 – 4,00 – 4,01 – 4,25 – 4,26 – 4,50 – 4,51 – 4,75 – 4,76 – 4,89 – iznad 4,90 40 bodova 50 bodova 60 bodova 70 bodova 80 bodova 90 bodova 100 bodova

B) Upisna godina studija

druga godina 15 bodova

treća godina 20 bodova

četvrta godina 25 bodova

peta godina 30 bodova

C) Socijalni status

  • redovno školovanje člana obitelji

u srednjoj školi ili na fakultetu

izvan prebivališta roditelja – po članu 10 bodova

  • stipendist iz obitelji podstanara 10 bodova
  • stipendist iz obitelji s troje i više djece 10 bodova
  • bolest u obitelji 20 bodova
  • samohrani roditelj 20 bodova
  • nezaposleni roditelj 20 bodova
  • korisnik dječjeg dodatka 20 bodova
  • dijete invalida dom. rata s trajnim

invaliditetom iznad 50% 30 bodova

  • stipendist sa rješenjem Centra za

soc. rad za pomoć za uzdržavanje 40 bodova

  • dijete roditelja poginulog u domovinskom ratu 40 bodova

D) Postignut uspjeh na natjecanjima u znanju

tijekom prethodne školske godine

iz odabrane oblasti obrazovanja

  • sudjelovanje na državnom natjecanju 20 bodova
  • osvojeno mjesto na državnom

natjecanju (od 1-10) 50 bodova

  • sudjelovanje na međunarodnom natjecanju

u svojstvu državnog predstavnika 80 bodova

Pravo na bodove iz ove točke stiče se samo po jednoj osnovi.

Članak 9.

U slučaju kada dva ili više podnositelja zahtjeva imaju jednak broj bodova prioritet se stiče na osnovu boljeg uspjeha u obrazovanju.

Članak 10.

Ukoliko učenik srednje škole postigne prosječnu ocjenu 4,60 i više, odnosno student 4,00 i više, stiče pravo na dodatak u visini od 50% iznosa stipendije.

Ilustracija - Šuma na Učki - Foto Marinela Žiković

VIKEND NA ĆIĆARIJI: Festival šuma i šumskih plodova u Brestu uz radionice, šumske kupke…

Foto Grad Poreč

POREČ: O migracijama, zapošljavanju i integraciji stranaca u Mjesecu poduzetništva