in

Od sutra izmijenjeni vozni red autobusnih linija za Funtanu i Vrsar

Poreč: Sajam Crofish u dvorani Žatika održava se od 23. do 25. studenog

Poreč: Sajam Crofish u dvorani Žatika održava se od 23. do 25. studenog

Poreč: Asfaltirane ceste na Finidi, u Blagdanićima, Velom Maju i Ulici Stipe Rajka

Poreč: Asfaltirane ceste na Finidi, u Blagdanićima, Velom Maju i Ulici Stipe Rajka