in

Pola milijuna bespovratnih kuna za uređenje plaže u Špadićima

Gradska plaža Špadići-Materada, ispod hotela Laguna Park, plaža je za čije je uređenje Ministarstvo turizma odobrilo gotovo pola milijuna kuna bespovratnih sredstava. Naime, Grad Poreč prijavio se na natječaj za sredstva iz Fonda za razvoj turizma Ministarstva turizma, te je odlukom o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini, koju je ovog tjedna donio ministar turizma Gari Capelli, navedeni iznos Gradu i odobren.

Tako je za uređenje dijela plaže Špadići-Materada odobrena bespovratna potpora u iznosu od 480.000,00 kuna, a odnosi se na uređenje obalnog dijela koja se proteže na dijelu k.č. 2749 i 2746, obje k.o. Poreč, u naselju Špadići-Materada i to u dužini od čak 400 metara, odnosno čak 2.834 četvornih metara, čime će ova plaža u Špadićima biti i najveća gradska plaža koja će se urediti i obnoviti, doznajemo iz gradske uprave.

-U sklopu radova, čiji je početak predviđen za siječanj 2019., nakon provedenog postupka javne nabave za izbor najpovoljnijeg ponuditelja, sanirat će se postojeće sunčalište od betona i škrilje tako da će se postaviti novi završni pokrov, izgradit će se i dio nogostupa uz glavnu prometnicu, projektirat će se „zeleni džepovi“ s grmljem i raslinjem mediteranskog karaktera u obliku žardinjera, plaža će se dohraniti kamenim oblutcima, dotrajale ograde zamijenit će se novima, postavit će se pametna klupa s wi-fijem, ugraditi dva „pametna“ tuša te kante za razvrstavanje otpada, a postojeći objekt pretvorit će se u sanitarni čvor (muški, ženski i za invalide). U projektu se posebno vodilo računa o osobama s invaliditetom, pa će se u sklopu radova za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću izraditi pristup moru, jedna od dvije novouređene svlačionice bit će prilagođena navedenoj skupini, a na plaži će se ugraditi i taktilne površine za osobe s invaliditetom i slabim vidom, objasnili su iz Grada Poreča.

-Zahvaljujemo Ministarstvu turizma na dodjeli sredstava. Protekle četiri godine uredili smo desetak gradskih plaža i u to uložili više od 10 milijuna kuna. Sve su te plaže, poput Gradskog kupališta ili plaže na S. Martinu, jako dobro prihvaćene i posjećene, pa vjerujem da će uređenje ove plaže u Špadićima povećati njenu popularnost. Radi se o najvećoj gradskoj plaži koju smo do sad uređivali, a ovim projektom nastavljamo i razdoblje intenzivnog ulaganja u ovaj dio grada – lani smo uredili plažu ispod kampa Materada, obnavlja se vodovodna mreža, kao i hotelski i smještajni kapaciteti, rekao je gradonačelnik Poreča Loris Peršurić.

Donosimo uvjete kreditiranja HBOR-a za rekategorizaciju privatnog smještaja

“MOT 08” sa “Čarobnjakom iz Oza” sutra u Poreču