in

Europarlamentarci odobrili digitalnu potvrdu EU-a o COVID-u: Evo kada stupaju na snagu

Zastupnici su danas dovršili rad na zakonodavnom paketu o digitalnoj potvrdi EU-a o COVID-u kojom će se olakšati putovanje unutar Unije i pridonijeti gospodarskom oporavku.

Sve države članice prihvaćat će potvrdu kojom se dokazuje da je osoba cijepljena, da ima negativan rezultat testiranja ili da je preboljela bolest COVID-19.

·         Trebala bi olakšati slobodno kretanje te pridonijeti postupnom i koordiniranom ublažavanju ograničenja

·         Trebala bi se primjenjivati od 1. srpnja 2021., na rok od 12 mjeseci

·         Potiče se upotreba povoljnog i dostupnog testiranja: za kupnju testova osigurat će se 100 milijuna eura

Zastupnici su danas dovršili rad na zakonodavnom paketu o digitalnoj potvrdi EU-a o COVID-u kojom će se olakšati putovanje unutar Unije i pridonijeti gospodarskom oporavku.     

Parlament je na plenarnoj sjednici prihvatio uredbe o digitalnoj potvrdi EU-a o COVID-u s 546 glasova za, 93 protiv i 51 suzdržanih (za građane EU-a) te s 553 glasova za, 91 protiv i 46 suzdržanih (za državljane zemalja izvan EU-a). 

Potvrdu će besplatno izdavati nacionalna tijela i bit će dostupna u digitalnom i papirnatom obliku te će sadržavati QR kod. Dokument će služiti kao potvrda da je osoba cijepljena, da ima nov negativan rezultat testiranja ili da je preboljela bolest COVID-19. U praksi će to biti tri različite potvrde. Zajednički okvir EU-a osigurat će interoperabilnost i provjerljivost potvrda u cijeloj Uniji te onemogućiti njihovo krivotvorenje i prijevare.

Sustav će se početi primjenjivati 1. srpnja 2021. na rok od 12 mjeseci. Potvrda neće biti preduvjet za slobodno kretanje te se neće smatrati putnom ispravom.

Dodatna ograničenja putovanja samo u opravdanim slučajevima

Tijekom međuinstitucijskih pregovora zastupnici su osigurali dogovor prema kojem države članice neće moći nametati dodatna ograničenja putovanja za nositelje potvrde, kao što su karantena, samoizolacija ili testiranje, „osim ako su ona razmjerna i nužna radi zaštite javnog zdravlja”. Pritom će se morati voditi računa o znanstvenim dokazima „uključujući epidemiološke podatke koje objavljuje Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)”. Druge države članice i Komisiju će se o mjerama po mogućnosti obavješćivati 48 sati unaprijed, a javnost 24 sata unaprijed.

Povoljno i dostupno testiranje

Države članice se potiču da osiguraju povoljno i široko dostupno testiranje. Komisija se na zahtjev Parlamenta obvezala mobilizirati 100 milijuna EUR u okviru Instrumenta za hitnu potporu unutar Unije kako bi se državama članicama omogućilo da kupuju testove u svrhu izdavanja digitalne potvrde EU-a o COVID-u.

Cjepiva

Sve države članice moraju prihvaćati potvrde drugih država članica o cijepljenju cjepivima koje je odobrila Europska agencija za lijekove (EMA). Države članice odlučivat će prihvaćaju li i potvrde za cjepiva koja su odobrena na temelju nacionalnih postupaka odobrenja ili za cjepiva na popisu Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za hitnu upotrebu.

Mjere za zaštitu podataka

Svi osobni podaci moraju se obrađivati u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka. Potvrde će se provjeravati izvanmrežno i bez pohranjivanja osobnih podataka.

Izjava

Predsjednik Odbora za građanske slobode i izvjestitelj Juan Fernando López Aguilar (S&D, Španjolska) izjavio je: „Parlament je danas odredio tempo za ponovnu uspostavu slobodnog kretanja i potpuno funkcionalnog schengenskog prostora dok se i dalje borimo protiv pandemije. 1. srpnja krećemo s digitalnom potvrdom EU-a o COVID-u kojom će se osigurati sigurna i koordinirana putovanja ovog ljeta. Države članice EU-a potiče se da se suzdrže od nametanja dodatnih ograničenja, osim ako su strogo nužna i razmjerna, a ohrabrujuće je da neke tu potvrdu već izdaju.”

Sljedeći koraci

Vijeće treba službeno prihvatiti tekst koji će se zatim objaviti u Službenom listu kako bi stupio na snagu 1. srpnja 2021.

Izvor https://www.europarl.europa.eu/

Velik interes turista za praćenje epidemiološkog stanja po županijama

Dvije žene prijavljene zbog sumnje da su krale madrace donirane nakon potresa