in

POREČ: Konstituirana vijeća nacionalnih manjina

Foto TZ Poreč

U srijedu, 26.lipnja, u gradskoj vijećnici održane su konstituirajuće sjednice vijeća albanske, bošnjačke, srpske i talijanske nacionalne manjine u Gradu Poreču koja su izabrana na izborima održanim 5. svibnja za naredno četverogodišnje razdoblje.

Konstituirajuće sjednice sazvane su odlukom gradonačelnika od 5. lipnja, a temeljem Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, objavljeno je na službenim stranicama gradske uprave.

Vijeća su konstituirana izborom njihova predsjednika i zamjenika predsjednika.

–          za predsjednika Vijeća albanske nacionalne manjine izabran je Idris Sulejmani, a za njegovog zamjenika Benjamin Bisaku,

–          za predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine izabran je Đemal Saračević, a za njegovog zamjenika Amir Rešidović,

–          za predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine izabran je Slobodan Aleksić, a za njegovog zamjenika Branko Čizmić,

–          za predsjednicu Vijeća talijanske nacionalne manjine izabrana je Ondina Lubessi, a za njezinog zamjenika Denis Visintin.

Na istim izborima za predstavnika slovenske nacionalne manjine u Gradu Poreču izabrana je Darinka Lovrić.

PRED VRATIMA BRUXELLESA: Istarski župan Valter Flego oprostio se od županijskih vijećnika

VIŽINADA NA MUKAMA: Zbog tromosti države umjesto 2 milijuna kuna Općina će za gradnju novog vrtića morati izdvojiti skoro 5 milijuna kuna!