in

Poreč: Mobilno reciklažno dvorište opet u funkciji

Foto: usluga.hr

U sklopu organizacije i uspostave novog sustava gospodarenja otpadom na području na kojemu društvo Usluga Poreč d.o.o. obavlja javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, ovim putem obavještavamo sve korisnike usluge da od ponedjeljka 21. siječnja mobilno reciklažno dvorište nastavlja s radom.

Prema planu rada od 21.01.2019. godine mobilno reciklažno dvorište bit će postavljeno na lokacijama na području općine Vrsar-Orsera.

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.

Mobilno reciklažno dvorište postavljati će se u  naseljima na lokacijama dogovorenim sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave i to u vremenu od 8 – 12 sati ili od  14 – 18 sati. Plan postavljanja i raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta u 2019.  godini možete preuzeti ovdje.

Napominjemo da u II. i IV. ciklusu radno vrijeme za naselja izmjenjuje, odnosno u naseljima u kojima je mobilno reciklažno dvorište u I. i III. ciklusu bilo ujutro u II. i IV. bit će postavljano popodne

U mobilnom reciklažnom dvorištu mogu se besplatno odložiti razne vrste otpada, kao npr.: otapala, kiseline, lužine, pesticidi, fluorescenne cijevi, boje, tinte, ljepila i smole, baterije i akumulatori, plinovi u posudama pod tlakom, manja električna i elektronička oprema, metalna ambalaža, papir i karton, staklo, staklenu ambalažu, odjeću, tekstil, lijekovi, jestiva ulja i masti i dr.

Sve detaljnije informacija  mogu se dobiti na telefon broj: 091 430 1435 ili 091 449 2667.

Usluga Poreč d.o.o.

Natjecanje “Istarska klobasica po starinski” u Sv. Petru u Šumi

Danas je najdepresivniji dan u godini. Osjećate li se i vi tako?