in

POREČ: Sanira se obalni zid na Peškeri i popločenje na lungomareu

Početkom ovog tjedna počela je sanacija obalnog zida u uvali Peškera, kao i dijela popločenja Obale Antona Šonje, popularnog Lungomarea, na kojima je za jakog nevremena 11. listopada nastala velika materijalna šteta na komunalnoj infrastrukturi uslijed udara velikih valova i olujnog vjetra. U proteklom razdoblju obavljena je analiza oštećenja, sagledali su se svi aspekti i vrste radova potrebnih za sanacije te je pokrenut postupak javne nabave.

Radovi se izvode na sanaciji temelja (plombe) potpornog zida u moru, samog vrha zida i pripadajuće betonske pasice na dijelu uvale Peškera te na jednom dijelu Obale Matka Laginje, dok je na Obali Antona Šonje počela sanacija rubnog kamena, kamenog popločenja te interpolacija kamene školjere na dvije lokacije, kako bi se u budućnosti prevenirala ovakva oštećenja.

Investitor je Grad Poreč, a kao najpovoljniji ponuđač odabran je Grip Juričić iz Pazina. Radovi će potrajati do kraja kalendarske godine, odnosno sredine siječnja, ukoliko se pogoršaju vremenski uvjeti.

Izvor Grad Poreč

FUNTANA: Dijeli se božićnica umirovljenicima

Provaljivao u stanove u Peroju