in

PUNO INVESTICIJA U 2020.: VRSAR usvojio proračun od 55,4 milijuna kuna – od nacionalnih i EU fondova stiže 18,1 milijun kuna

Podiže se kredit od 2,7 milijuna kuna za modernizaciju kompletne javne rasvjete * U idućoj godini obnova Dječjeg vrtića “Tići”, izgradnja reciklažnog dvorišta u Gradini, uređenje multimedijalnog centra More More i projekt pješačke staze uz vrtić i projekt Kontija-Limski zaljev

Vijećnici Općine Vrsar na zadnjoj su sjednici usvojili proračun za 2020. godinu u visini od 55,4 milijuna kuna, zajedno s projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

Ovaj najvažniji dokument kojim se određuju smjernice društvenog standarda stanovnika predstavio je pročelnik općinske uprave Slobodan Vugrinec.

Najveću skupinu prihoda čine bespovratna sredstva iz fondova EU-a i nacionalnih fondova, a ona iznose 18,1 milijuna kuna, a rezultat su višegodišnjih priprema za prijave projekata na natječaje EU-a. Drugi po visini su prihodi od poreza i korištenja javnih površina koje su u nadležnosti općine. U prihode je svrstan i kredit kojeg će općina podići kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj u visini od 2,7 milijuna kuna za modernizacije kompletne javne rasvjete.

Vugrinec je naveo da se trećina svih rashoda u iznosu od 18,2 milijuna kuna odnosi na programe komunalnog sustava, pri čemu je za izgradnju rotora kod autobusne stanice predviđeno 2,7 milijuna kuna. Na grupu projekata za koje su osigurana bespovratna sredstva predviđeno je 9,6 milijuna kuna, odnosno 17 posto od ukupnih rashoda iz proračuna.

U ostale veće projekte koji će se realizirati u 2020. godini spadaju obnova Dječjeg vrtića “Tići”, izgradnja reciklažnog dvorišta u Gradini, multimedijalni centar More More, projekt pješačke staze uz vrtić do nogometnog igrališta i projekt Kontija-Limski zaljev – održivo upravljanje zaštićenim područjem.

Proračun je prihvaćen uz tri glasa protiv (Slavko Pavišić HDZ-a, Marijan Vasić i Mihael Šegon iz SDP-a).

Kod prodaje etažnih dijelova stambenog prostora na k.č. 849 k.o. Vrsar, kojeg koriste obitelji Ankice Filipović i Lina Malinarića nije bilo primjedbi, s time da će Filipović iznos od 268.000 kuna platiti u roku od osam dana, a Malinarić će 386.000 kuna podmiriti u mjesečnim anuitetima u roku od 15 godina. Jednoglasno je prihvaćena i odluka o davanju suglasnosti Područnoj vatrogasnoj zajednici Poreč za jamstvo na iznos od 1,1 milijun kuna.

 

**********

Pitanja na aktualnom satu

Aktualni sat za vijećnička pitanja iskoristili su Mihael Šegon (SDP) koji je pitao zašto je stavka “prihodi od poreza” u proračunu veća u odnosu na ovu godinu za skoro dva milijuna kuna. “Ovo uvećanje uvjetovano je većim zapošljavanjem i povećanjem plaća i trendom sve većeg poreza na promet nekretnina koje očekujemo u narednoj godini”, odgovorio je načelnik Ivan Gerometta. Istog je vijećnika zanimalo što je s POS stanovima.

Načelnik mu je odgovorio da je u Ministarstvu državne imovine pripremljena odluka o darovanju državnog zemljišta Općini Vrsar. Uskoro će biti raspisan natječaj za POS stanove.

Ivo Radetić (IDS) na pitanje o božićnicama dobio je odgovor od načelnika da će one iznositi 220 kuna. Nakon što je Radetić pohvalio odluku da se sufinancira dopunsko zdravstveno osiguranje umirovljenicima, načelnik je dodao da je Općina za tu svrhu odobrila 200 tisuća kuna te najavio poseban pravilnik kojim će se uvažiti socijalni kriteriji, odnosno imovinsko stanje umirovljenika i starih osoba, gdje će se oni s najnižim životnim standardom financirati u 100-postotnom iznosu.

 

TZ usvojio program rada – Dogodine još više noćenja i Vižinada Experience Card

KAŠTELIR: U Kuću Djeda Mraza 20. prosinca stiže mađioničar!