in

S VIJEĆA GRADA POREČA – Prisegnuo novi SDP-ov vijećnik. Političkim strankama iz proračuna ide 300.000 kuna

Srećko Oštir - Gradsko vijeće Poreč - Foto Miroslav Praskalo

Na početku sjednice Gradskog vijeća Poreča, održane u srijedu navečer, došlo je do promjene u vijećničkim redovima. Konkretno, umjesto Marine Zelenika Majić iz SDP-a novi je vijećnik, koji je odmah i prisegnuo, njen stranački kolega Srećko Oštir.

Prisega novog vijećnika – Srećko Oštir SDP – Foto Istra Terra Magica

Oštir je potom odabran jednoglasno kao novi član mandatne komisije. Predložilo ga je četvero oporbenih vijećnika a odluku je prihvatilo svih 15 vijećnika. Također, novi vijećnik je postavio i prvo pitanje na aktualnom satu. Zanimalo ga je planira li Grad pomoći školama, odnosno maturantima za organizaciju zadnjeg dana škole, kako bi Norijada što bolje i sigurnije prošla. Time, smatra SDP-ovac, ne bi učenici bili na cestama. Gradonačelnik Loris Peršurić rekao je Grad pomaže objema srednjim školama već godinama značajnim financijskim sredstvima, iako im je osnivač Istarska županija. Pitat će škole što imaju u planu za Norijadu, budući da na cestama ionako ne smiju biti, te pozvao novog vijećnika da sudjeluje na tim sastancima.

Na dnevnom redu je bila i odluka o rasporedu sredstava političkim strankama i članovima Gradskog vijeća za 2022., koja je jednoglasno usvojena. Ukupno je u proračunu osigurano 300.000,00 kuna, koja se raspoređuju na način da svakoj političkoj stranci i nezavisnim vijećnicima izabranima s lista grupe birača pripada mjesečni iznos od 1.571 kuna po vijećniku/vijećnici.

Ukupno je to mjesečni izdatak od 23.565 kuna. Od toga najviše dobije IDS za svojih 10 vijećnika – 15.710 kuna, potom lista Maurizija Zennara i SDP za dva vijećnika primaju 3.142 kune, dok Istarska stranka umirovljenika za jednog vijećnika prima 1.571 kunu.

Otpad u prirodi - Foto Tanja Kocijančić

VIJEĆNIČKA PITANJA – Što Grad Poreč poduzima za uklanjanje divljih odlagališta?

Ilustracija Policijska uprava istarska prometna policija

MUP ZA PRAZIK RADA – Savjeti i najava prometnih akcija