in

Sjednica porečkog Gradskog vijeća 18. srpnja – Divni Radola još jedan mandat na čelu vrtića Radost?

Foto Tanja Kocijančić

Dvadeset i peta sjednica Gradskog vijeća Grada Poreča zakazana je za 18. srpnja s početkom u 19 sati. Na dnevnom redu je 14 točaka a mahom se odnose na davanje koncesija na pomorskom dobru i izvještaje o radu i financijskom oslovanju gradskih poduzeća. Jedan od važnijih točaka svakako je odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Radost Divne Radola, koja će, ako je vijećnici većinom glasova prihvate, nastaviti svoj dugogodišnji mandat na čelu te ustanove. Aktualni mandat joj istječe zadnjeg dana ovog mjeseca, a ako je ponovno odaberu, bit će na mjestu ravnateljice i iduće četiri godine.

Evo što je sve na dnevnom redu:

1. Vijećnička pitanja, prijedlozi i informacije

2. Odluka o imenovanju ravnateljice DV „Radost“ Poreč

3. Odluka o davanje prethodne suglasnosti na izmjene i dopunu Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda –Pula
3.1. Suglasnost – Dnevni Centar Veruda Pula

4. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih površina za uzgoj školjkaša u uvali „Soline“, na području Grada Poreča-Parenzo
4.1. Grafički prikaz – koncesijsko polje – uzgoj školjkaša u uvali Soline
4.2. Zapisnik o otvaranju ponuda – uzgoj školjkaša u uvali Soline
4.3. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – uzgoj školjkaša u uvali Soline

5. Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra – komunalna infrastruktura/podzemni spremnici za prikupljanje komunalnog otpada na dijelu k.č. 370 k.o. Poreč.

6. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti – akvagan, na dijelu k.č. 2749, 2746 i 2748, sve k.o. Poreč
6.1. Grafički prikaz – akvagan 
6.2. Dokumentacija za nadmetanje – akvagan
6.3. Zapisnik o razmatranju koncesije na pomorskom dobru – akvagan
6.4. Urbanizam – mišljenje – akvagan
6.5. Analiza davanja koncesije za akvagan

7. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru – za uzgoj školjkaša zapadno od rta Busoja i u uvali Soline
7.1. Grafički prikaz Lokacija 1
7.2. Grafički prikaz Lokacija 2
7.3. Dokumentacija za nadmetanje – uzgoj školjkaša zapadno od rta Busoja i u uvali Soline
7.4. zapisnik o razmatranju koncesije na pomorskom dobru – uzgoj školjkaša zapadno od rta Busoja i u uvali Soline
7.5. Urbanizam – mišljenje za lokacije Busoja i Soline
7.6. Analiza koncesije za uzgoj školjkaša zapadno od rta Busoja i u uvali Soline

8. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja morskih površina za uzgoj bodljikastog crnog ježinca i ostalih bodljikaša na području Grada Poreča-Parenzo
8.1. Dokumentacija za nadmetanje – za uzgoj bodljikastog crnog ježinca i ostalih bodljikaša
8.2. Grafički prikaz lokacije – ježinci
8.3. Zapisnik o razmatranju koncesije na pomorskom dobru – za uzgoj bodljikastog crnog ježinca i ostalih bodljikaša
8.4. Urbanizam – mišljenje – ježinci
8.5. Analiza koncesije – za uzgoj bodljikastog crnog ježinca i ostalih bodljikaša

9. Izvješće o radu i financijsko izvješće TD PARENTIUM d.o.o. Poreč za 2018. godinu

10. Izvješće o radu i financijsko izvješće TD STAN d.o.o. Poreč za 2018. godinu
10.1. TD STAN d.o.o. – Izvješće o radu i financijsko izvješće TD STAN d.o.o. Poreč

11. Izvješće o radu i financijsko izvješće TD Poduzetnički inkubator Poreč d.o.o. za 2018. godinu 
11.1. Izvješće o radu i financijsko izvješće TD Poduzetnički inkubator Poreč d.o.o

12. Izvješće o radu i financijsko izvješće TD USLUGA POREČ d.o.o. Poreč za 2018. godinu
12.1. Izvješće o radu i financijsko izvješće TD USLUGA POREČ d.o.o. za 2018. godinu

13. Izvješće o radu i financijsko izvješće TD ODVODNJA POREČ d.o.o. Poreč za 2018. godinu
13.1. TD ODVODNJA POREČ d.o.o. – izvješće o radu i financijsko izvješće za 2018. godinu

14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa
14.1. prethodna suglasnost PU Pula

Više na stranicama Grada Poreča:
www.porec.hr/prva.aspx?stranica=40498&j=CRO

Opatijske Liburnia Riviera Hotele kupuje njemački proizvođač jahti za milijardere

U Funtani 13. i 14. srpnja na plaži dva filma s MOTOVUNSKOG FESTIVALA