in

TAR: Otvoren natječaj za dodjelu općinskih priznanja i povelja najzaslužnijima

Općina Tar-Vabriga otvorila je natječaj kojim se prikupljaju prijedlozi za općinska priznanja.

Prijedloge mogu podnijeti sve pravne i fizičke osobe u pismenom obliku. Prijedlog se treba sastojati od tri dijela: precizna biografija, radna i životna dostignuća, za pravne osobe osnovne podatke te posebno istaknuti razloge zbog kojih se osoba predlaže.

U prijedlogu je potrebno istaknuti za koji se oblik priznanja kandidat predlaže (Plaketa, Priznanje i Povelja počasnom građaninu).

Prijedlozi se podnose u pisanom obliku i zatvorenoj omotnici, od dana objave javnog poziva, pa do zaključno 22. svibnja na adresu:

Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega – Odbor za dodjelu priznanja,  Istarska 8, TAR s naznakom „ZA PRIZNANJE OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA – NE OTVARATI“.

Detaljnije se informacije mogu naći na službenoj web stranici općine ili u općinskoj upravi.

Kako piše u natječaju, priznanja u 2019. godini dodjeljuju se u vidu:

-JEDNE PLAKETE OPĆINE – dodjeljuje se osobama koje su svojim idejama i njihovim realizacijama, bilo individualno ili unutar ustanove, doprinijele promicanju imena Općine Tar-Vabriga i kvalitetnijem stvaranju njegova imidža u širim granicama i na različitim poljima (turizam, znanost, kultura i tehnička kultura, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, zaštite okoliša, turizma i sl.);

-JEDNOG PRIZNANJA OPĆINE – dodjeljuje se građanima Općine i drugim osobama koje rade na području Općine, skupinama građana, poduzećima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim osobama prigodom njihovih obljetnica i drugih obljetnica za trajniju općepriznatu djelatnost kojom su pridonijeli razvoju Općine, kao i za uzorne uspjehe u radu, zasluge za napredak Općine, te unapređivanje kvalitete življenja u Općini;

-JEDNE POVELJE POČASNOM GRAĐANINU OPĆINE TAR-VABRIGA – Počasnim građaninom Općine može se proglasiti državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj, mira u svijetu i napretku čovječanstva ili na drugi način zadužio građane Općine u Hrvatskoj, a i izvan državnih granica. Iznimno se može dodijeliti i osobi koja ima prebivalište u Općini Tar-Vabriga.

NOVIGRAD: Radna zona Vidal u iduće 3 godine otvara 50 novih radnih mjesta

UZ POMOĆ EUROPSKE UNIJE: Uspostavlja se direktna brodska linija Poreč – Caorle