in

TAR usvojio prvi set mjera pomoći svojim gospodarstvenicima – oslobađanje plaćanja poreza na javne površine, odgode, popusti…

Vijećnici Općine Tar-Vabriga glasovanjem na daljinu, putem elektronske pošte, usvojili su prvi paket mjera kojim žele pomoći lokalnom gospodarstvu u ublažavanju negativnih posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusom.

U mjerama su uključene izmjene odluka o komunalnom doprinosu i komunalnoj naknadi, zatim odluka o privremenom beskamatnom obročnom plaćanju komunalnog doprinosa, potom o odgodi obročnog plaćanja kupoprodajne cijene raspolaganja nekretninama i odluka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja zakupnine za zakup zemljišta u vlasništvu Općine Tar-Vabriga.

Također, prihvaćene su i odluka o oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore za ožujak, travanj, svibanj i lipanj, te odluka o oslobađanju plaćanja poreza na korištenje javnih površina.

-Usvojili smo prvi paket mjera pomoći, a kako se stvari budu mijenjale donosit ćemo nove odluke. Nastojimo biti optimisti, ali ipak očekujemo da će ova kriza potrajati još neko vrijeme, pa ćemo se prilagođavati i donositi nove mjere pomoći, bude li trebalo, i građanima i poduzetnicima. U ovoj smo krizi zajedno – svi oni zaslužni su što se naš proračun dobro punio, pa je red da i mi kao lokalna samouprava sada pomognemo. Namjera nam je pomoći u očuvanju radnih mjesta, ali i u rješavanju problema nelikvidnosti onima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije. Također, odmah smo uveli mjere štednje, smanjili place svim zaposlenicima općine, ustanovama i komunalnim tvrtkama, a vijećnici su se odrekli naknada, komentirao je donesene mjere načelnik Nivio Stojnić, dodavši da će općina nastaviti s racionalizacijom poslovanja.

Što se tiče donesenih mjera, onima koji su dužni plaćati komunalni doprinos, a koji su sklopili nagodbu o obročnom plaćanju komunalnog doprinosa, u razdoblju od 1. ožujka do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane, odobrava se privremeno obročno beskamatno plaćanje komunalnog doprinosa za najviše 4 mjesečna obroka, na zahtjev obveznika. Za vrijeme trajanja ovih mjera neće se obračunavati zakonske zatezne kamate, niti će se donositi rješenja o prisilnoj naplati.

Također, omogućava se odgoda obročnog plaćanja onima koji su kupili nekretnine od općine i to za travanj, svibanj i lipanj, a na zahtjev obveznika koji trebaju priložiti i dokaze da su pogođeni djelovanjem koronavirusa.

Građane koji su obveznici obročnog plaćanja zakupnine za zakup općinskog zemljišta djelomično se oslobađa plaćanja ugovorene godišnje zakupnine u iznosu od 50% za travanj, svibanj i lipanj 2020. Godine. Za eventualno već podmirene obaveze plaćanja ove zakupnine neće biti povrata sredstava, već će se iznos prebiti s budućim davanjima. Da bi se ova mjera ostvarila zakupci trebaju priložiti dokaze o pogođenosti utjecajem epidemije.

Olakšice će imati i oni koji imaju u zakupu općinske poslovne prostore, također na svoj zahtjev. Dakle, općina ih oslobađa plaćanja ugovorene zakupnine za ožujak, travanj, svibanj i lipanj 2020. godine. Uz zahtjev treba priložiti dokaz o otežanom ili prekinutom poslovanju zbog djelovanja Covida-19.

Ako je zakupnik već platio najamninu za ožujak, neće se novac vratiti, nego će se iznos prebiti s budućim davanjima.

Što se tiče oslobađanja plaćanja poreza na korištenje javnih površina, poduzetnici koji su uplatili jamčevinu na natječaju za dodjelu javne površine za postavljanje štandova na javnim i drugim površinama oslobađaju se plaćanja preostalog iznosa poreza za 2020. godinu. Ako ne budu uopće u mogućnosti obavljati poslovnu djelatnost na tim površinama, uplaćena jamčevina vratiti će se u cijelosti, a najkasnije do 1. Svibnja 2021. godine.

ISTRA: Još jedna pozitivna osoba na Covid-19 s POREŠTINE

COVID-19: Zdravstveni djelatnici u riziku od problema mentalnog zdravlja i izgorijevanja