in

Poreč u plaže uložio 20 milijuna kuna – u veljači počinje uređenje one u Špadićima

Foto: Plaža u Špadićima čeka obnovu/TZ Poreč

Gotovo 20 milijuna kuna uložio je u uređenje gradskih plaža Grad Poreč u protekle četiri godine. Naime, od 2014. godine do danas, novo ruho dobile su šetnica na Peškeri, te plaže u Červar Portu, između uvale Brulo i rta Bare, u uvali Sveti Martin, ispod hotela Zagreb, zatim Gradsko kupalište i plaža Materada – uvala Srgulje. Ove će se godine urediti plaža Špadići-Materada, objavio je portal Gradonačelnik.hr.

-Grad je upravo u postupku javne nabave za izvođenje radova na još jednoj, vrlo posjećenoj gradskoj plaži Špadići – Materada. Uredit će se obalni dio koji se proteže u dužini od čak 400 metara, odnosno na površini od 2.834 četvornih metara, nakon čega će ova plaža u Špadićima postati i najveća gradska plaža koja će se ove godine urediti i obnoviti, prenosi informacije iz Grada Poreča portal Gradonačelnik.hr.

U sklopu radova u Špadićima, čiji je početak predviđen za veljaču, nakon provedenog postupka javne nabave za izbor najpovoljnijeg ponuditelja, sanirat će se postojeće sunčalište od betona i „škrilja“. Postavit će se novi završni pokrov, izgraditi dio nogostupa uz glavnu prometnicu, projektirat će se „zeleni džepovi“ s grmljem i raslinjem mediteranskog karaktera u obliku žardinjera, a plaža će se dohraniti kamenim oblutcima. Dotrajale ograde zamijenit će se novima, postavit će se pametna klupa s wi-fijem, ugraditi dva „pametna“ tuša te kante za razvrstavanje otpada, a postojeći objekt preuredite će se u sanitarni čvor (muški, ženski i za invalide).

U projektu se posebno vodilo računa o osobama s invaliditetom, pa će se u sklopu radova za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću izraditi pristup moru, jedna od dvije novouređene svlačionice bit će prilagođena navedenoj skupini, a na plaži će se ugraditi i taktilne površine za osobe s invaliditetom i slabim vidom, objavio je Gradonačelnik.hr.

Sve dosad uređene gradske plaže dobile su i sasvim novu opremu ali i dodatne sadržaje poput teretana na otvorenom i terena za odbojku na pijesku. 

“Naime, osnovni je cilj podignuti standarde svih gradskih plaža na razinu kakvu Poreč i zaslužuje te tako valorizirati porečku obalu – bilo uređenjem plaža ili šetnica uz more. Uz već uređene plaže, Grad je trenutno i u raznim fazama projektiranja uređenja gradske rive, i to od Marine Poreč, preko dijela rive ispod gradske palače i kavane, te od već uređenog dijela od Carinskog gata do hotela Palazzo dalje preko Rivete sve do talijanske osnovne škole. Osim vlastitih sredstava, uređenje plaža tijekom tri godine sufinanciralo je i Ministarstvo turizma, dodijelivši Gradu Poreču više od 3 milijuna kuna za uređenje nekih od najljepših i najpopularnijih plaža na Poreštini, na čemu im zahvaljujemo”, rekao je gradonačelnik Loris Peršurić.

Tijekom 2014. uređene su plaža ispod hotela Zagreb i plaža između uvale Brulo i rta Bare – poznatija kao Rekreacijska zona. Zahvaljujući blizini grada, obje su plaže oduvijek bile vrlo posjećene, a njihovim se uređivanjem svim gostima olakšao pristup u more i boravak na plaži. Ispod hotela Zagreb uređena je šetnica te sunčalište s kamenim oblucima, formirana je plaža i školjera radi zaštite plaže i sunčališta, a postavljena je i rampa za osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom te prilazi za pristup u more. Na Brulu se sanirao i dogradio kameni zid, uredilo se sunčalište na novoizgrađenim platoima, a plaža se obogatila oblucima. Obje su plaže opremljene novim tuševima, suncobranima, klupama, ogradama i koševima za smeće.

U 2015. godini konačno je dovršeno uređenje plaže Materada sjever, smještene u omiljenoj uvali Sveti Martin. Nekadašnjoj „divljoj plaži“ s neuređenim pristupom u more i kupalištem, dodani su obluci, izgrađena je rampa za osiguranje pristupačnosti, a uređena šetnica popločena je tlakovcem. Na plaži su ostavljene svlačionice i tuševi, napravljen je teren za odbojku na pijesku, pješčanik za djecu, odmaralište za piknik te dječje igralište. U konačnici, plaža je u vrlo kratkom roku postala omiljeno odredište obiteljima s djecom.

Kroz 2016. godinu dovršeno je i uređenje gradske plaže u Červar Portu, koja je smještena gotovo u samom naselju. Na 500m2 obalnog prostora, uklonjena je šikara, produženja je asfaltirana šetnica uz more, a sama je plaža dobila oblutke, tuševe, kabine za presvlačenje, klupe, koševe za otpatke. Uređeno je i odmaralište za piknik i prostor za roštilj, čime je dodatno iskorišten potencijal zasigurno jedne od najljepših plaža Poreštine.

U istoj je godini Grad pokrenuo uređenje površine neposredno uz staru gradsku jezgru – u uvali Peškera, koja sa starogradskom jezgrom u pozadini, odsad ima uređenu šetnicu i plažu. Izgradnjom šetnice, koja nosi naziv „Obala 154. brigade Hrvatske vojske“, sjeverni dio Poreča spojen je s centrom grada. Duga je 500 metara, široka tri metra i podijeljena na dio za bicikliste i dio za pješake, obojana je različitom bojom tako da pješaci i biciklisti mogli nesmetano koristiti novi put uz obalu. Osvijetljena je javnom rasvjetom, postavljene su klupe i koševi za otpatke te izvedeni pristupi u more. Na gornjem dijelu šetnice uređena su i dva sunčališta te plaža sa šljunkom.

I dok su dosad uređene brojne gradske plaže, jedina koja i službeno nosi naziv Gradsko kupalište u turističku sezonu 2017. ušla je s uređenim dijelom od Naftaplina do Kupališta. Na 1500 kvadrata  uređena je šetnica i plaža, izrađeni su dodatni pristupi plažama za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, plaže su nasipane kamenim oblutcima, a dotrajala ograda zamijenjena je novom. Potporni zid šetnice, koji je uslijed utjecaja mora i vremena dotrajao, saniran je, a uz šetnicu su postavljene i teretane na otvorenom, nove klupe, tuševi, koševi ali i dvije pametne solarne klupe. Uz glazbenu ogradu, na kojoj se u hodu udaranjem po cijevima može odsvirati „La mula de Parenzo“ – jedan od najprepoznatljivijih simbola grada i neslužbena porečka himna, postavljena je i informativna ploča o skladbi na četiri jezika, kao i informativna ploča o Lorenskom križu koji se nalazi uklesan u obalnim stijenama. Porečki arhitekt Antonio Marion je na temelju istraživanja otkrio da se radi o zanimljivom primjerku križa koji se koristio u razvijenom srednjem vijeku, što svjedoči o prisutnosti francuskih moreplovaca u porečkom akvatoriju.

Kako je nadalje objavio Gradonačelnik.hr, lani je dovršeno uređenje plaže Materada – uvala Srgulje. Na potezu od oko 160 metara sanirano je postojeće sunčalište i pristupne šetnice kamenim opločenjem, a jedan je pristup moru prilagođen potrebama osoba smanjenje pokretljivosti. U sklopu uređenja, saniran je i stari drveni mol, što uključuje sanaciju postojeće završne obrade mola i stepenica za pristup u more. Između šetnice i sunčališta projektirane su zelene površine – žardinjere, koje su se uredile grmljem i raslinjem mediteranskog karaktera nastavno na okolnu hortikulturu. U sklopu žardinjera postavljene su i drvene klupe, a plaža se dodatno opremila i laganim prenosivim svlačionicama, pametnim tuševima, koševima za otpatke i klupama.

Postojeća rasvjetna tijela zamijenit će se LED tehnologijom, koja je potpunosti usklađena s Evropskim normama koje se odnose na ekološko svjetlosno zagađenje.

Važna uloga Festivala vjenčanja TIJARAsposaNEWS za promociju Istre kao wedding destinacije

Važna uloga Festivala vjenčanja TIJARAsposaNEWS za promociju Istre kao wedding destinacije

U porečkom kinu od 31. siječnja do 2. veljače "Kako izdresirati zmaja 3" i "Čovjek iz sjene"

U porečkom kinu od 31. siječnja do 2. veljače “Kako izdresirati zmaja 3” i “Čovjek iz sjene”