in

Poreč u plaže uložio 20 milijuna kuna – u veljači počinje uređenje one u Špadićima

Foto: Plaža u Špadićima čeka obnovu/TZ Poreč

Gotovo 20 milijuna kuna uložio je u uređenje gradskih plaža Grad Poreč u protekle četiri godine. Naime, od 2014. godine do danas, novo ruho dobile su šetnica na Peškeri, te plaže u Červar Portu, između uvale Brulo i rta Bare, u uvali Sveti Martin, ispod hotela Zagreb, zatim Gradsko kupalište i plaža Materada – uvala Srgulje. Ove će se godine urediti plaža Špadići-Materada, objavio je portal Gradonačelnik.hr.

-Grad je upravo u postupku javne nabave za izvođenje radova na još jednoj, vrlo posjećenoj gradskoj plaži Špadići – Materada. Uredit će se obalni dio koji se proteže u dužini od čak 400 metara, odnosno na površini od 2.834 četvornih metara, nakon čega će ova plaža u Špadićima postati i najveća gradska plaža koja će se ove godine urediti i obnoviti, prenosi informacije iz Grada Poreča portal Gradonačelnik.hr.

U sklopu radova u Špadićima, čiji je početak predviđen za veljaču, nakon provedenog postupka javne nabave za izbor najpovoljnijeg ponuditelja, sanirat će se postojeće sunčalište od betona i „škrilja“. Postavit će se novi završni pokrov, izgraditi dio nogostupa uz glavnu prometnicu, projektirat će se „zeleni džepovi“ s grmljem i raslinjem mediteranskog karaktera u obliku žardinjera, a plaža će se dohraniti kamenim oblutcima. Dotrajale ograde zamijenit će se novima, postavit će se pametna klupa s wi-fijem, ugraditi dva „pametna“ tuša te kante za razvrstavanje otpada, a postojeći objekt preuredite će se u sanitarni čvor (muški, ženski i za invalide).

U projektu se posebno vodilo računa o osobama s invaliditetom, pa će se u sklopu radova za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću izraditi pristup moru, jedna od dvije novouređene svlačionice bit će prilagođena navedenoj skupini, a na plaži će se ugraditi i taktilne površine za osobe s invaliditetom i slabim vidom, objavio je Gradonačelnik.hr.

Sve dosad uređene gradske plaže dobile su i sasvim novu opremu ali i dodatne sadržaje poput teretana na otvorenom i terena za odbojku na pijesku. 

“Naime, osnovni je cilj podignuti standarde svih gradskih plaža na razinu kakvu Poreč i zaslužuje te tako valorizirati porečku obalu – bilo uređenjem plaža ili šetnica uz more. Uz već uređene plaže, Grad je trenutno i u raznim fazama projektiranja uređenja gradske rive, i to od Marine Poreč, preko dijela rive ispod gradske palače i kavane, te od već uređenog dijela od Carinskog gata do hotela Palazzo dalje preko Rivete sve do talijanske osnovne škole. Osim vlastitih sredstava, uređenje plaža tijekom tri godine sufinanciralo je i Ministarstvo turizma, dodijelivši Gradu Poreču više od 3 milijuna kuna za uređenje nekih od najljepših i najpopularnijih plaža na Poreštini, na čemu im zahvaljujemo”, rekao je gradonačelnik Loris Peršurić.

Tijekom 2014. uređene su plaža ispod hotela Zagreb i plaža između uvale Brulo i rta Bare – poznatija kao Rekreacijska zona. Zahvaljujući blizini grada, obje su plaže oduvijek bile vrlo posjećene, a njihovim se uređivanjem svim gostima olakšao pristup u more i boravak na plaži. Ispod hotela Zagreb uređena je šetnica te sunčalište s kamenim oblucima, formirana je plaža i školjera radi zaštite plaže i sunčališta, a postavljena je i rampa za osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom te prilazi za pristup u more. Na Brulu se sanirao i dogradio kameni zid, uredilo se sunčalište na novoizgrađenim platoima, a plaža se obogatila oblucima. Obje su plaže opremljene novim tuševima, suncobranima, klupama, ogradama i koševima za smeće.

U 2015. godini konačno je dovršeno uređenje plaže Materada sjever, smještene u omiljenoj uvali Sveti Martin. Nekadašnjoj „divljoj plaži“ s neuređenim pristupom u more i kupalištem, dodani su obluci, izgrađena je rampa za osiguranje pristupačnosti, a uređena šetnica popločena je tlakovcem. Na plaži su ostavljene svlačionice i tuševi, napravljen je teren za odbojku na pijesku, pješčanik za djecu, odmaralište za piknik te dječje igralište. U konačnici, plaža je u vrlo kratkom roku postala omiljeno odredište obiteljima s djecom.

Kroz 2016. godinu dovršeno je i uređenje gradske plaže u Červar Portu, koja je smještena gotovo u samom naselju. Na 500m2 obalnog prostora, uklonjena je šikara, produženja je asfaltirana šetnica uz more, a sama je plaža dobila oblutke, tuševe, kabine za presvlačenje, klupe, koševe za otpatke. Uređeno je i odmaralište za piknik i prostor za roštilj, čime je dodatno iskorišten potencijal zasigurno jedne od najljepših plaža Poreštine.

U istoj je godini Grad pokrenuo uređenje površine neposredno uz staru gradsku jezgru – u uvali Peškera, koja sa starogradskom jezgrom u pozadini, odsad ima uređenu šetnicu i plažu. Izgradnjom šetnice, koja nosi naziv „Obala 154. brigade Hrvatske vojske“, sjeverni dio Poreča spojen je s centrom grada. Duga je 500 metara, široka tri metra i podijeljena na dio za bicikliste i dio za pješake, obojana je različitom bojom tako da pješaci i biciklisti mogli nesmetano koristiti novi put uz obalu. Osvijetljena je javnom rasvjetom, postavljene su klupe i koševi za otpatke te izvedeni pristupi u more. Na gornjem dijelu šetnice uređena su i dva sunčališta te plaža sa šljunkom.

I dok su dosad uređene brojne gradske plaže, jedina koja i službeno nosi naziv Gradsko kupalište u turističku sezonu 2017. ušla je s uređenim dijelom od Naftaplina do Kupališta. Na 1500 kvadrata  uređena je šetnica i plaža, izrađeni su dodatni pristupi plažama za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, plaže su nasipane kamenim oblutcima, a dotrajala ograda zamijenjena je novom. Potporni zid šetnice, koji je uslijed utjecaja mora i vremena dotrajao, saniran je, a uz šetnicu su postavljene i teretane na otvorenom, nove klupe, tuševi, koševi ali i dvije pametne solarne klupe. Uz glazbenu ogradu, na kojoj se u hodu udaranjem po cijevima može odsvirati „La mula de Parenzo“ – jedan od najprepoznatljivijih simbola grada i neslužbena porečka himna, postavljena je i informativna ploča o skladbi na četiri jezika, kao i informativna ploča o Lorenskom križu koji se nalazi uklesan u obalnim stijenama. Porečki arhitekt Antonio Marion je na temelju istraživanja otkrio da se radi o zanimljivom primjerku križa koji se koristio u razvijenom srednjem vijeku, što svjedoči o prisutnosti francuskih moreplovaca u porečkom akvatoriju.

Kako je nadalje objavio Gradonačelnik.hr, lani je dovršeno uređenje plaže Materada – uvala Srgulje. Na potezu od oko 160 metara sanirano je postojeće sunčalište i pristupne šetnice kamenim opločenjem, a jedan je pristup moru prilagođen potrebama osoba smanjenje pokretljivosti. U sklopu uređenja, saniran je i stari drveni mol, što uključuje sanaciju postojeće završne obrade mola i stepenica za pristup u more. Između šetnice i sunčališta projektirane su zelene površine – žardinjere, koje su se uredile grmljem i raslinjem mediteranskog karaktera nastavno na okolnu hortikulturu. U sklopu žardinjera postavljene su i drvene klupe, a plaža se dodatno opremila i laganim prenosivim svlačionicama, pametnim tuševima, koševima za otpatke i klupama.

Postojeća rasvjetna tijela zamijenit će se LED tehnologijom, koja je potpunosti usklađena s Evropskim normama koje se odnose na ekološko svjetlosno zagađenje.

Važna uloga Festivala vjenčanja TIJARAsposaNEWS za promociju Istre kao wedding destinacije

U porečkom kinu od 31. siječnja do 2. veljače “Kako izdresirati zmaja 3” i “Čovjek iz sjene”