in

Uređuju se groblja u Novoj Vasi i Fuškulinu za 740 tisuća kuna

Foto: Usluga.hr

Nakon sanacije groblja u Poreču, Žbandaju i Baderni, porečka komunalna tvrtka Usluga krenula je u sanaciju starih dijelova groblja u Novoj Vasi i Fuškulinu. Ovi su radovi vrijedni gotovo 740 tisuća kuna, od kojih na Novu Vas otpada 337 tisuća, a ostalo na investiciju u Fuškulinu.

Radovi bi se prema planu i ugovorenom roku, ukoliko vremenske prilike budu naklonjene, trebali okončati do kraja ove godine.

-U sklopu radova na oba groblja izvršit će se  sanacija ogradnih zidova, postaviti okapni limovi, obnoviti stare kapelice, sanirati ulegnuća na stazama, a zemljane staze nasuti rizlom. Na groblju u Fuškulinu u planu je još i zamjena kompletnog tlakovca na hodnim stazama, piše Usluga na svojim stranicama.

Ova tvrtka upravlja s pet groblja – u Poreču, Žbandaju, Fuškulinu, Novoj Vas i Baderni, pri čemu se  značajna sredstva ulaže u njihovo održavanje i obnovu, potom u prateće građevine, komunalnu infrastrukturu kao i u pružanje pogrebnih usluga.

Uvažavajući potrebe i značaj groblja kao specifičan dio komunalne djelatnosti  Usluga tom segmentu pridaje posebnu pažnju. Tako je samo u protekle dvije godine dograđeno groblje u Poreču, uređen je potom ondje i stario dio, a zatim su dograđena i sanirana mjesna groblja u Fuškulinu, Baderni i Žbandaju.

Radovi na groblju u idućim danima odvijat će se u smanjenom intenzitetu s obzirom na nadolazeći blagdan Svih Svetih, a prekinut će se u cijelosti za vrijeme pogrebnih obreda.

Zlatko Dalić: Danas trener nije više samo trener, mora biti roditelj, prijatelj i psiholog

CineStar otvara kino u Puli 8. studenog