in ,

Usluga Poreč objavila novu brošuru kako postupati s otpadom za 2023. godinu.

Kako bi građanima što više približili javnu uslugu sakupljanja i zbrinjavanja otpada i dodatno ih upoznali sa svim načinima pravilnog gospodarenja otpadom komunalno poduzeće Usluga Poreč pripremilo je korisne informacije na jednom mjestu. Tiskana je brošura “Postupanje s otpadom” u kojoj se mogu pronaći sve važne informacije u pogledu postupanja s otpadom kao što je plan primopredaje miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada iz pojedine ulice ili naselja.

Zatim, tu su informacije o načinu prikupljanja glomaznog otpada, lokacijama i radnom vremenu reciklažnog dvorišta, upute o kompostiranju ali i informacije o pravilnom odvajanju otpada.

U tiskanom obliku informativnu brošuru možete preuzeti u Usluginom Uredu za korisnike, na adresi Mlinska 1, a u digitalnom formatu na web stranici poduzeća.

Link na kojoj možete brošuru pogledati je POSTUPANJE_S_OTPADOM_2023

Foto Studio Sonda

VIŽINADA: Tri nagrađena projekta Studija Sonde na velikoj Izložbi Hrvatskog dizajna

usluga

Nove cijene parkiranja u Poreču