in

VRSAR odlučio koje će udruge i manifestacije sufinanirati

Općina Vrsar donijela je odluku o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje u 2020. godini provode udruge na području te općine.

Odluka je donesena na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Vrsar, zatim javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacije od interesa za opće dobro na području Općine Vrsar Orsera za 2020. godinu koje provode udruge, prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje i Statuta Općine Vrsar.

Svi se detalji mogu pogledati na sljedećem linku: https://www.vrsar.hr/odluku-o-dodjeli-sredstava-za-sufinanciranje-programa-projekata-i-manifestacija-od-interesa-za-opce-dobro-koje-u-2020-godini-provode-udruge-na-podrucju-opcine-vrsar-orsera/

FUNTANA: U predškolski odgoj ove će se godine uložiti 1,5 milijuna kuna – donosimo detalje

Saznajte koji su natječaji raspoloživi udrugama u 2020. godini na edukaciji u Puli