in

VRSAR: Općina raspisala natječaj za prodaju zemlje vrijedne gotovo 900 tisuća kuna

Općina Vrsar raspisala je natječaj za prodaju nekretnine u naselju Begi.

Ponude će se prikupljati, dakle, za česticu k.č.97/16 upisanu u zk.ul. 201 k.o. Gradina i to po početnoj cijeni od 892.000 kuna.

Zemljište se nalazi u naselju Begi pod obuhvatom Prostornog plana uređenja Općine Vrsar (Službene novine Općine Vrsar-Orsera 4/17), unutar neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja.

Svaki sudionik nadmetanja (pravna ili fizička osoba) dužan je pisanu ponudu
dostaviti najkasnije u roku 15 dana od dana objave natječaja 5. lipnja, u zatvorenoj
omotnici na adresu: Općina Vrsar-Orsera, Natječajna komisija za promet imovinom, Trg Degrassi 1, Vrsar-Orsera, sa naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ KUPNJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA K.Č.97/16 K.O. GRADINA“.

Cijeli natječaj je dostupan na http://www.vrsar.hr/…/05-06-2020-natjecaj-za-prodaju-nekre…/

MARČANA: Vrtić Vrtuljak objavio virtualnu izložbu dječjih radova u doba pandemije

Foto Grad Novigrad/Ilustracija

NOVIGRAD nudi u zakup 118 hektara visokokvalitetnog zemljišta