in

IRENA provodi EU projekte vrijedne više od 7 milijuna kuna

IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija u ovom trenutku sudjeluje zajedno s EU partnerima u provedbi sedam europskih projekata, za što će u ovoj godini prihodovati gotovo 1,5 milijuna kuna. Ukupna vrijednost budžeta IRENA-e u ovim  projektima je gotovo 7,5 milijuna kuna. U njih tri je vodeći partner – nositelj, a radi se o projektima SUPPORT, COASTENERGY i CITY MINDED.

Projektu SUPPORT – Local Governments in Low Carbon Strategies, financiranom iz programa INTERREG Europe, glavni je cilj pomoći lokalnim vlastima u provedbi strategija usmjerenih na smanjivanje emisije CO2, s posebnim naglaskom na jačanje provedbe planiranih mjera energetske učinkovitosti i osnaživanju kapaciteta lokalnih vlasti usmjerenih na optimizaciju korištenja ERDF sredstava za provedbu energetskih strategija i akcija. U sklopu projekta je izrađen Akcijski plan za Istarsku županiju koji propisuje niz mjera za povećanje energetske učinkovitosti. Ukupna vrijednost budžeta IRENA-e u projektu SUPPORT je 1.044.502,5 kuna, uz sufinanciranje ERDF sredstvima od 85 %.

Projekt COASTENERGY – Blue energy in ports and coastal urban areas se bavi analizom, procjenom i promocijom energetskog potencijala i infrastrukture u lukama i obalnim urbanim područjima na Mediteranu kako bi se poduzećima, organizacijama i ostalim zainteresiranim stranama olakšalo poslovno ulaganje, koje će primarno biti usmjereno na termalnu energiju i energiju morskih valova. Inicijative će jamčiti održiv razvoj i očuvanje morskog i kopnenog ekosistema i biti usklađene s ostalim aktivnostima u priobalnom području Mediterana, kao što su ribarenje, turizam i pomorska industrija. Jedan od ciljeva projekta je i osnivanje talijansko-hrvatskog observatorija o sistemu obalne energije i izrada online baze podataka gdje će potencijalnim investitorima i javnosti biti dostupni svi relevantni podaci i informacije o mogućnostima investiranja u Istarsku županiju i okolnim mediteranskim područjima (znanstvena istraživanja, informacije o zakonskim regulacijama i financiranju, tehnološke informacije i instrukcije). Projekt je sufinanciran iz programa INTERREG V-A Italija-Hrvatska. Ukupna vrijednost budžeta IRENA-e u projektu COASTENERGY je 1.557.075,00 kuna uz sufinanciranje ERDF sredstvima od 85 %.

Značajan je i projekt CITY MINDED – City Monitoring and Integrated Design for Decarbonisation, financiran iz programa ERASMUS+, a čije su ciljane skupine studenti i istraživači visokog obrazovanja, ali i njihovi profesori jer svi oni mogu imati koristi od inovativnog obrazovnog iskustva koji projekt planira uspostaviti. Koristi za studente i istraživače mogu se ostvariti putem proširenja znanja, kao i testiranjem nastavne prakse koju mogu ponavljati u svojim redovitim akademskim aktivnostima, povećavajući privlačnost i relevantnost svojih aktivnosti. Govoreći o specifičnim ciljevima ovog projekta, valja izdvojiti povezivanje i jačanje veza između visokog obrazovanja, akademskog znanja, iskustva institucija i potreba i očekivanja zajednica; kao i prijenos znanja o složenom pitanju dekarbonizacije gradova i kako se nositi s time putem objedinjavanja i testiranja inovativnih strategija obuke utemeljenih na integriranom pristupu, i stvaranjem znanja o tehnologijama, pravnim pitanjima, financijskom upravljanju, društvenom angažmanu i alatima za praćenje urbane održivosti, čime se povećava sposobnost studenata za rad u stvarnom okruženju. Također, planirane su i izrade scenarija dekarbonizacije za ciljane gradske četvrti/naselja, te smjernica za urbanu dekarbonizaciju i tranziciju prema održivim i ugljično neutralnim četvrtima/naseljima s aktivnim sudjelovanjem studenata. Ukupna vrijednost budžeta IRENA u projektu CITY MINDED je 398.700 kuna, uz 100 postotno financiranje programa.

Osim projekata u provedbi, IRENA ima i dva EU projekta u fazi evaluacije, a  tijekom godine radit će se i na pripremi i prijavi dodatnih EU projekata na dostupne programe.

Izvor ISTARSKA ŽUPANIJA

Još jedan termin za “Ljepoticu i zvijer” Teatra Naranča

TAR: U virtualnoj biciklističkoj ligi učenici osvojili brojne medalje