in

Trebaju li djeca nositi maske u igraonici? Objavljene preporuke za siguran rad dječjih igraonica i rođendaonica

Ilustracija Pixabay

Prije i nakon svake aktivnosti, svi prisutni sudionici (djeca) kao i zaposlenici trebaju dezinficirati ruke. Zaposlenicima se preporučuje korištenje medicinskih maski ili maski za lice. Djeca ne nose maske.

Donosimo sve preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Pojačana osobna higijena. Treba izbjegavati dodirivanje usta, nosa, očiju i lica rukama.

Higijena ruku. Prije i nakon svake aktivnosti, svi prisutni sudionici (djeca) kao i zaposlenici trebaju dezinficirati ruke. Dezinfekciju ruku potrebno je obavljati u redovitim vremenskim razmacima ako se radi o aktivnostima duljeg trajanja. Na ulazu prostor te unutra na još pokojem lakše dostupnom mjestu, treba osigurati dozatore s dezinfekcijskim sredstvom na bazi etilnog 70-postotnog alkohola radi dezinfekcije ruku ili drugog sredstva prikladnog za korištenje na koži s deklariranim virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača.

Fizička udaljenost. Za cijelo vrijeme trajanja aktivnosti, uključujući dolazak, pripremu i odlazak
preporučuje se održavati fizički razmak od 1,5 metra. Razmak podrazumijeva međusobni razmak svih prisutnih zaposlenika i korisnika. Ako aktivnost podrazumijeva pojačanu razinu kretanja sudionika u prostoru ili se radi o športskoj aktivnosti (primjerice turnir), potrebno je definirati broj prisutnih osoba prema kriteriju površine prostora (1 osoba na 7 m2 u unutarnjim prostorima).

Dezinficijens. Sredstvo za dezinfekciju potrebno je u količini od 1 do 2 ml nanijeti na suhe i čiste dlanove (obično jedan potisak, ili prema uputama proizvođača). Dlanove i područje između prstiju potrebno je protrljati dok se ne osuše, a sredstvo nije potrebno isprati. Potrebno je voditi brigu o dostatnoj upotrebi dezinficijensa za ruke te se obavezno javiti odgovornoj osobi u slučaju da je u dozatoru preostala manja količina sredstva za dezinfekciju kako bi se osigurao novi.

Kašljanje/kihanje. Kod kašljanja i kihanja prekrivaju se usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije treba odbaciti u koš za otpad s poklopcem te dezinficirati ili oprati ruke. Pri kašljanju i kihanju treba okrenuti lice od drugih osoba.

Posude. Čaše, drugo posuđe i druge predmete ne treba dijeliti s drugim osobama.

Maske za lice. Zaposlenicima se preporučuje korištenje medicinskih maski ili maski za lice. Upute za pravilno korištenje maski za lice dostupne su na poveznici. Djeca ne nose maske.

Dnevno mjerenje tjelesne temperature. Zaposlenici trebaju prije dolaska na aktivnost izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C u jutarnjim satima, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne  samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku.

Evidencija. Za boravak u prostorima igraonica uspostavit će se sustav vođenja evidencije (podatci o zaposlenicima   i  korisnicima   i  eventualno   ostalim uključenim   osobama   potrebnim   za  odvijanje aktivnosti te lokaciji) radi lakšeg naknadnog epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Informacije sadržavaju ime, prezime i broj telefona roditelja ili skrbnika.

Rad s djecom. Iako treba očekivati da će kod provedbe dolaziti do određenih odstupanja uslijed razvojnih značajki pojedinih dobi, tijekom aktivnosti dječjih grupa u raznim kreativno-edukativnim sadržajima ili igrama posebnu pozornost obratiti na održavanje fizičke udaljenosti kako bi se što više smanjila mogućnost prijenosa bolesti.

Broj djece u grupi. Broj djece u grupi prilagoditi veličini prostora kako bi se neometano mogli pridržavati fizičke udaljenosti od 1,5 metra koliko god je to moguće.

Primopredaja  djece.  Roditelji/skrbnici dovode  i odvode  djecu  u predmetne  objekte  na  način  da, ako  je  ikako  moguće,   ne  ulaze  u  objekt  osim  u  krajnjoj  nuždi,  već  dolaze  do  ulaza  pri  čemu zadržavaju distancu od najmanje 1,5 metra u odnosu na druge roditelje/skrbnike i djecu. Dijete zaposlenik preuzima ili prepušta roditelju/skrbniku ispred ulaza u ustanovu, primjereno  dobi  djeteta. Djeca se ne ostavljaju bez nadzora.

Bolesni  roditelji.  Roditelji/skrbnici  ne  smiju  dovoditi  niti  odvoditi  djecu  iz  igraonica  i/ili  ulaziti  u vanjske   prostore   (dvorište,   vrt,   igralište)   i   unutarnje   prostore   ako   imaju   povišenu  tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha ili su pod  sumnjom  da  bi  mogli biti zaraženi bolešću COVID-19, a osobito ako su u samoizolaciji jer tada ne smiju izlaziti iz kuće.

Bolesna djeca. Djeca koja imaju povišenu tjelesnu  temperaturu,  respiratorne  simptome  poput kašlja i kratkog daha ili koja su pod rizikom da su mogli biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 (primjerice u kućanstvu) ili su pod sumnjom da bi mogli biti zaražena bolešću COVID-19 ostaju kod kuće te ih roditelji/skrbnici ne smiju dovoditi u igraonice.

Trajanje aktivnosti u zatvorenom prostoru. Aktivnosti se moraju organizirati na način da budu vremenski skraćene koliko je to moguće te da se osigura u što većoj mjeri fizičko distanciranje djece i zaposlenika kao i pojačana osobna higijena i higijena prostora. Ako je odlazak na aktivnosti i povratak povezan s putovanjem javnim prijevozom, potrebno je poštovati za to donesene mjere.

Raspored. Aktivnosti se smiju održavati samo sukladno rasporedu i sa zaposlenicima i korisnicima te uz eventualno prisustvo dodatnog osoblja točno kako je navedeno u rasporedu. Preporuka je da se za jednu grupu djece brine jedan zaposlenik, bez „preklapanja“.

Aktivnosti na otvorenom i športski segment. Koliko je moguće, preporučuje se održavanje aktivnosti na otvorenom prostoru. Prilikom boravka na otvorenom pridržavati se uputa Dječja igrališta i rekreativno bavljenje sportom na otvorenome koje su dostupne na stranicama HZJZ-a.

Dezinfekcija opreme. Nakon korištenja rekvizita i ostale opreme, po završetku aktivnosti i izvedbe sve je potrebno dezinficirati. Isto se odnosi na svu opremu (sportsku, umjetničku, rekreativnu).

Pjevanje. Zbog povećanog rizika od prijenosa patogena zrakom pri pjevanju, za osobe koje pjevaju preporučuje se međusobna udaljenost od 4 metra, isto kao i u odnosu na druge sudionike.

Prozračivanje prostora. Preporučuje se prozračivati prostor najmanje dva puta dnevno u trajanju od minimalno pola sata prije i nakon pojedinih grupa, ili ako je moguće ostaviti otvoren prozor tijekom aktivnosti.

Klimatizacijski uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju. Općenita preporuka za unutarnje prostore je prozračivanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sustava. Pri korištenju ventilacijskih sustava posebnu pozornost posvetiti praćenju stanja filtara i održavanju pravilnog stanja brzina zamjene zraka u zatvorenom prostoru. Treba provjeriti pravilno funkcioniranje opreme za ventilaciju i izmjenu zraka. Preporučuje se ventilacija povećanim postotkom vanjskog zraka koji cirkulira u sustav te način rada bez recirkulacije kako bi se poticale promjene zraka koje smanjuju koncentraciju potencijalno zaraznih čestica.

Čišćenje prostora. Često dodirivane površine kao što su ručke na vratima, ručke na prozorima, radne površine, rukohvati, slavine u toaletima, tipke vodokotlića, prekidači za struju, zvona na vratima, ploče dizala te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba neophodno je dezinficirati prije početka rada i između pojedinih grupa, a najmanje dvaput dnevno. U slučaju da igraonica/rođendaonica posluje i prima grupe djece tijekom cijelog dana, preporučuje se oko sredine radnog vremena napraviti stanku od sat vremena za dezinfekciju i čišćenje prostora u onim slučajevima kada je čitav dan/raspored popunjen grupama djece/korisnika.

Dolazak suradnih zaposlenika. izbjegava se svaki ulazak drugih osoba (primjerice zbog čišćenja, popravka ili donošenja hrane) u prostoriju tako dugo dok su djeca u prostoriji.

Danas se obilježava nacionalni Dan zdravih gradova

NOVIGRAD: Preuređen dječji park u Karpinjanu