in

Uspješna eko akcija u Barbarigi zahvaljujući volonterima i eko aktivistima

Eko akcija u Barbarigi

Uspješno je proteklog vikenda provedena eko akcija u Barbarigi u sklopu projekta „Rezolucija Zemlja“, organizirana u suradnji s Eko aktivistima Vodnjanštine, Ližnjana i Pule, Gradom Vodnjanom i njegovim komunalnim poduzećem Contrada.

Eko akcija u Barbarigi
Eko akcija u Barbarigi

-Velika količina otpada više ne zagađuje i ne narušava izgled našeg okoliša! Želimo se zahvaliti svim sudionicima u eko akciji koji su odvojili malo vremena za naš okoliš i za našu zajednicu. Želimo se zahvaliti Gradu Vodnjanu na priboru i marendi za sudionike te djelatnicima komunalnog poduzeća Contrada koji su odvezli otpad u reciklažno dvorište Vodnjan, poručuju eko aktivisti.

Eko akcija u Barbarigi
Eko akcija u Barbarigi

Marilena Dužman i moderatorica Nina Žufić

POREČ: Marileni Dužman uručena Nagrada BOOKtiga

Foto CMIK - Predavanje Korado Korlević

Srijedom s KORADOM u Novigradu: Razgovor umjesto predavanja, pitanja i teme kreirat će (i) publika