in

VRSAR: Odobrena potpora projektu TZ-a „Jedi zdravo, čuvaj plavo“

Lagur Istarski švoj - Dobitnici potpora

U okviru natječaja LAGUR-a „Istarski švoj“ za provedbu Mjere 5.  odobren je projekt Turističke zajednice općine Vrsar  „Jedi zdravo, čuvaj plavo“  koji ima za cilj razviti model edukativne manifestacije za bolju integraciju ribarskog i turističkog sektora u skladu sa zdravim načinom prehrane i održivim korištenjem morskih resursa.
Kroz edukativne aktivnosti projekta povećat će se znanje, kapacitet i stručnost ciljnih skupina mladih, lokalnog stanovništva, sadašnjih i budućih ugostitelja, te potaknuti kvalitetna međugeneracijska obnova ponuđača proizvoda ribarstva i akvakulture i uspostaviti novi model edukativne manifestacije.  Predviđene su radionice usmjerene na usvajanje novih saznanja, kulinarske radionice i edukativne manifestacije.  

Četiri radionice za mlade, pružatelje usluga u ugostiteljstvu i turizmu i lokalno stanovništvo odnositi će se na teme održivog korištenja lokalnih namirnica, društvenom i ekološkom utjecaju potrošnje proizvoda ribarstva, utjecaju konzumacije ribe i morskih proizvoda na ljudski organizam i prenošenju znanja i tradicije ribarskih zanata.  

Kroz dvije kulinarske radionice osposobit će se sadašnji i budući pružatelji usluga u ugostiteljstvu i turizmu kako bi na inovativan i privlačan način promovirali konzumaciju lokalne ribe i morskih organizama.  

Priprema i prezentacija jela koja će se pripremati na radionicama bit će usmjerena na prezentaciju u street fish food obliku. Sve aktivnosti će se provoditi s naglaskom na savjesno korištenje ribarstvenih resursa  i ekologiju.
Među aktivnostima projekta je i organizacija dviju edukativnih manifestacija u obliku degustativnog street food događanja s jelima pripremljenih od proizvoda ribarstva i akvakulture. Za vrijeme svake manifestacija ponuđači će prezentirati i pripremati jela od lokalnih morskih organizama i namirnica u street food obliku kako bi potrošačima približili konzumaciju lokalne ribe i ribljih proizvoda. Nuditi će se degustacija namirnica jasnog lokalnog porijekla, isticati njihova dobrobit na ljudski organizam, te istovremeno vrednovati bogatstva i važnost očuvanja morskih staništa.  

Poseban naglasak tijekom manifestacija dat će se  ekološkim materijalima, smanjenju otpada i održivosti događaja.  

Aktivnost će prenositi poruku o dugogodišnjoj neraskidivoj vezi između života u Vrsaru i mora odnosno ribarstva ali i o mogućim budućnostima suživota s morem.

novo igralište plaža materada sjever foto grad poreč

POREČ: Igralište na plaži na plaži Materada Sjever dobit će stijenu za penjanje, nova sunčališta i komunalnu opremu

osnovna škola poreč djeca prevencija ovisnosti

ZDRAVI ŽIVOTNI IZBORI – OŠ Poreč: Prijatelji su me pažljivo slušali!