in

Istarska županija prva u Hrvatskoj donijela Plan rane intervencije u djetinjstvu za djecu s teškoćama u razvoju

Foto Grad Rovinj

Istarska županija je, svjesna važnosti rane intervencije kod djece s razvojnim odstupanjima i poteškoćama u razvoju, provela sveobuhvatnu analizu stanja i potreba djece i njihovih obitelji, te je kao prva u Hrvatskoj izradila Plan rane intervencije u djetinjstvu u Istarskoj županiji. S ciljem unapređenja kvalitete života djece rane životne dobi s razvojnim rizicima i teškoćama kao i njihovih obitelji, te stvaranja uvjeta da svako dijete i obitelj dobije najbolju moguću potporu, priliku za učenje i osobni razvoj, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije, izradio je plan postupanja sukladno preporukama za zagovaranje integriranog modela rane intervencije u djetinjstvu.

Plan ima za cilj osigurati pravovremenu i stručnu skrb za svu djecu u Istarskoj županiji u svrhu osiguranja bolje budućnosti. Glavni ciljevi uključuju smanjenje vremena čekanja između sumnje na rizik i postavljanja dijagnoze ili mišljenja, te ubrzanje pristupa terapiji nakon dijagnoze. Osnovani su interdisciplinarni timovi u ustanovama, koji će pružiti podršku obiteljima, objasniti djetetovu dijagnozu i preporučiti potrebne terapije. Planom se želi postići međusektorska povezanost usluga, povećati dostupnost rane intervencije u djetinjstvu (RID), osigurati edukacije stručnjacima, smanjiti “lutanje“ obitelji prilikom traženja stručne pomoći, kao i izgraditi sustav usmjeren prema obitelj. 

Polazišne točke integriranog modela rane intervencije u djetinjstvu su:
1.    Uspostaviti mjesto pristupa uslugama rane intervencije u djetinjstvu gdje postoje sve potrebne informacije o mreži podrške u Županiji za obitelji djece rane i predškolske dobi sa sumnjom ili utvrđenim teškoćama.
2.    Usvojiti jedinstvenu definiciju rane intervencije u djetinjstvu u svim zakonskim i pod zakonskim aktima koji reguliraju ovo područje.
3.    Tijela državne uprave trebaju preuzeti odgovornost za stvaranje mreže usluga za djecu s razvojnim rizicima/teškoćama.
4.    Ostvariti virtualno međusektorsko povezivanje svih stručnjaka koji djeluju u području rane intervencije u djetinjstvu. 
5.    Kontinuirano senzibilizirati opću i stručnu javnost. 
6.    Kontinuirano osnaživati stručnjake.

„Plan rane intervencije u djetinjstvu u Istarskoj županiji ostaje dinamičan dokument, koji će se revidirati i prilagođavati sukladno promjenama u organizaciji ustanova i raspoloživosti ljudskih resursa, a s ciljem osiguravanja dosljedne i učinkovite podrške djeci i obiteljima“, ističe pročelnica za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije dr. Gordana Antić.

Plan je dostupan na mrežnoj stranici Istarske županije (naslovna stranica pod „IZDVOJENO“) ili OVDJE. Isto tako, dostupan je i Popis usluga koje se trenutno pružaju u sklopu plana rane intervencije te popis specijalista koji rade s djecom i roditeljima u Istarskoj županiji.

Izvor Istarska županija

vrsar riva poplavila

Uskoro novi problemi s vremenom: Opet olujno jugo, plima, obilna kiša…

Foto Istarska županija  

Istra: Županija dodijelila sredstva za projekte u kulturi u Bujama, Oprtlju i Cerovlju