in

Ministarstvo turizma za dodatne timove hitne pomoći u Istri osiguralo 1,5 milijuna kuna

Foto: Tanja Kocijančić

U Ministarstvu turizma potpisani su danas ugovori o sufinanciranju dodatnih timova medicinske pomoći u turističkim odredištima tijekom turističke 2019. godine sa sedam županija (Istarska, Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska). U ime Istarske županije ugovor s ministrom turizma Garijem Capepelijem potpisao je župan Valter Flego.

Riječ je o dugogodišnjem projektu Ministarstva turizma kojem je cilj podići razinu medicinske usluge tijekom vršnih turističkih mjeseci u godini i osigurati potrebnu medicinsku skrb stranim turistima i građanima Hrvatske u turističkim odredištima u priobalju te posebno na otocima, kao i na području glavnih prometnih pravaca.

Tako će i ove godine Ministarstvo turizma sufinancirati potrebe sedam županija za dodatne medicinske timove u turističkim odredištima iznosom od 1,5 milijuna kuna.

„Stalni porast broja gostiju i financijskih učinaka u turizmu rezultat je, između ostaloga, imidža Hrvatske kao sigurne destinacije, što postaje važan čimbenik u odabiru destinacije. Potvrdu tome dalo je i posljednje TOMAS istraživanje u kojem su turisti u hrvatskim turističkim odredištima vrlo visoko ocijenili osobnu sigurnost kao element zadovoljstva. Osim timova medicinske pomoći, Ministarstvo turizma sufinancira i Hrvatsku gorsku službu spašavanja i Crveni križ te koristim priliku da zahvalim svima na naporima koje ulažu u očuvanju sigurnosti svih posjetitelja i domicilnog stanovništva“, izjavio je ministar turizma Gari Cappelli, piše u priopćenju.

Porečani i Rovinjci na Obrtničkom sajmu u Münchenu

Porečke gimnastičarke briljirale na Leda cupu – Petri Belević tri zlatne medalje; zlato osvojile Ana Cvitković i Gresa Ramadani