in

Grad Novigrad traži glasnogovornika

Novigrad - Foto Tanja Kocijančić

Grad Novigrad objavio je natječaj za prijam u službu u Upravnom odjelu za poslove ureda gradonačelnika, opće poslove i društvene djelatnosti na radno mjesto viši referent za informiranje i odnose s javnošću na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) te sljedeće posebne uvjete:

 • sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke znanstvenog područja društvenih znanosti
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje talijanskog i engleskog jezika, razina B1
 • poznavanje rada na računalu (programi word, excel, power point i korištenje društvenih mreža)

 • Izvori za pripremanje kandidata biti će objavljeni na službenoj web-stranici www.novigrad.hr i na oglasnoj ploči Grada, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
  Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
 • životopis,
 • presliku osobne iskaznice,
 • diplomu kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određenih
  ovim natječajem (preslika),
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu
 • ispis iz elektroničkog zapisa evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne
  starije od 1 mjesec), (preslika),
 • običnu presliku dokaza o poznavanju tražene razine engleskog i talijanskog jezika (svjedodžba, diploma,
  certifikat) ili vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju jezika tražene razine (izjavu nije potrebno
  ovjeravati kod javnog bilježnika),
 • izvornik vlastoručno potpisane izjave kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 15. i članka 16. Zakonaa (izjavu nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika)
 • preslika vozačke dozvole.
  Kandidati koji ostvare pravo na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti biti će pozvani da na testiranje predoče izvornike ili ovjerene preslike isprava za koje postoji mogućnost da se prilože kao obične preslike.
  Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo, dokazati ga te tada ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 • O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
  Prijave se podnose na adresu: Grad Novigrad-Cittanova- natječaj za radno mjesto Viši referent za informiranje i odnose s javnošću , Veliki trg 1, 52466 Novigrad u roku od 15 (petnaest) od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
 • Casabianca - Foto TZ Vrsar/Saša Halambek

  VRSAR: Franko i Đurđa s „Casabiancom“ oduševili i publiku nasmijali do suza

  ISTRA: Pijana djevojka sletjela van ceste. Ozlijeđen i suvozač