in

IN MEMORIAM: Maria Grazia Benčić Bazzara (Nella) (1947.-2024.), dugogodišnja ravnateljica porečke talijanske škole

S poštovanjem i zahvalnošću opraštamo se od naše sugrađanke,  Marije Grazije Benčić Bazzara (Nelle) – značajne i po mnogočemu jedinstvene stanovnice grada. Njen se dugogodišnji rad i nadasve životno opredjeljenje moglo pratiti u višedesetljetnim zalaganjima u svim tijelima i institucijama koje su promicale talijanski jezik i kulturu u Poreču i Istri općenito. 

Maria Grazia Benčić Bazzara (Nella) rođena je 3. kolovoza 1947. u Poreču. Nakon završetka talijanske osnovne škole u Poreču, gimnazije u Rovinju i Pedagoške akademije u Puli, svoj radni vijek započinje 1966. godine kao učiteljica povijesti i zemljopisa u Osnovnoj školi Tar. Godine 1970. zapošljava se u Osnovnoj školi “Bratstvo i jedinstvo” u Poreču gdje od 1987. postaje voditeljica Odjela na talijanskom jeziku. Devedesetih godina vodila je projekt obnove zgrade te osamostaljivanja i osnutka Talijanske osnovne škole i dječjeg vrtića “Bernardo Parentin”, gdje je zaposlena kao ravnateljica od 1994. do umirovljenja 2009. godine. U svoj rad u školi ulagala je veliki trud, naročito devedesetih godina, kada je, zahvaljujući njenom stručnom zalaganju, naglo porastao broj upisanih učenika pa je škola postala model za sve takve obrazovne institucije u Istri. U pedagoškoj je struci radila čak 43 godine. 

Maria Grazia Benčić Bazzara (2)
Maria Grazia Benčić Bazzara

Tijekom svoje karijere obnašala je mnogobrojne važne funkcije. Bila je članica predsjedništva Talijanske Unije (Unione Italiana) i članica poglavarstva porečke Zajednice Talijana (Comunità degli Italiani). Bila je članica, a potom i potpredsjednica Skupštine Općine Poreč od 1989. do 1993. godine.

Za svoj je rad nagrađena strukovnim priznanjem “Uzorni učitelj”. Nagradu za cjelokupni pedagoški rad “Antonio Pellizzer” dobiva 2009. godine. Grad Poreč-Parenzo dodijelio joj je nagradu “30. april” 1996. godine, 2000. godine dobila je nagradu “Sveti Mauro”, dok je 2021. godine uručena Zahvalnica Grada za njeno zalaganje, koje je utkano je u temelje porečke kulture i identiteta te će se i dalje njegovati.

U ime svih Porečana opraštamo se od Nelle, osobe koja je tako duboko poznavala i voljela svoj grad i njegove ljude, uz zahvalu za sve njene ljudske i stručne doprinose Poreču i Porečanima te obitelji izražavamo duboku sućut.

Gradonačelnik Poreča                                                                                                      

Loris Peršurić                                                                                                                      

sa suradnicima                                                                                                                   

Con stima e gratitudine salutiamo la nostra concittadina  Maria Grazia Benčić Bazzara, conosciuta come Nella  Parenzo oggi ha perso un’importante figura del panorama culturale cittadino.   La sua pluriennale attività e, soprattutto, la sua determinazione nella vita sono evidenziati da decenni di impegno in tutti gli enti e istituzioni che promuovevano la lingua e la cultura italiana a Parenzo e in Istria in generale.

Maria Grazia Benčić Bazzara (Nella) è nata il 3 agosto 1947 a Parenzo. Dopo aver frequentato la scuola elementare italiana a Parenzo, il liceo classico a Rovigno e l’Accademia pedagogica a Pola, ha iniziato la sua vita lavorativa nel 1966 come insegnante di storia e geografia presso la scuola elementare di Torre. Nel 1970 si trasferisce alla scuola elementare ” Unità e Fratellanza ” a Parenzo, dove nel 1987 divenne caposezione della scuola in lingua italiana. Negli anni ’90 ha guidato il progetto di ristrutturazione edilizia della nuova scuola elementare italiana e scuola dell’infanzia “Bernardo Parentin”, di cui è stata direttrice dal 1994 fino al suo pensionamento nel 2009. Ha svolto il suo lavoro  presso la scuola, con molta dedizione, soprattutto negli anni ’90 quando, grazie al suo impegno professionale, il numero degli alunni iscritti è aumentato notevolmente, tanto che la scuola è diventata un modello per tutte le istituzioni educative dell’Istria. Per 43 anni si è dedicata all’insegnamento.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto molti incarichi importanti. È stata membro della presidenza dell’Unione Italiana e membro dell’assemblea della Comunità degli Italiani di Parenzo. Dal 1989 al 1993 è stata membro e poi vicepresidente dell’Assemblea del Comune di Parenzo.

Per il suo lavoro le è stato assegnato il premio professionale “Insegnante Esemplare”. Nel 2009 ha ricevuto il premio “Antonio Pellizzer” per il suo lavoro nell’ambito pedagogico. La Città di Parenzo le ha conferito l’Onorificenza  “30. Aprile” nel 1996 e nel 2000 le è stato assegnato il premio “San Mauro”. Il riconoscimento della Città a il suo impegno è intessuto nelle fondamenta della cultura e dell’identità di Parenzo, che continueranno ad essere coltivate anche nel futuro.

A nome di tutti i parentini porgiamo l’ultimo saluto a Nella, una persona che conosceva e amava così profondamente la sua città e la sua gente, ed esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia ringraziando per tutto il suo contributo umano e professionale alla sua Parenzo e ai parentini.

Il Sindaco di Parenzo

Loris Peršurić con i collaboratori

štrajk vrsar

Štrajk u vrtiću u Vrsaru i Funtani završio: Odgajateljice se vratile na posao

sebastijan skoko butiga friday tasting kaštelir

Bogato ljeto u Kašteliru i Labincima s puno uzbudljivih događanja i noviteta