in

Općina Tar-Vabriga: Predložite kandidate za dobitnike općinskih priznanja

Sjedište općinske uprave u Taru - Istarska ulica - Foto Tanja Kocijančić

Općina Tar-Vabriga objavila je natječaj za prikupljanje prijedloga za dodjelu općinskih priznanja za 2022. godinu. Prijedlozi se podnose u pisanom obliku i zatvorenoj omotnici, od dana objave javnog poziva, pa do zaključno 4. svibnja 2022. godine, na adresu:

OPĆINA TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA – ODBOR ZA DODJELU PRIZNANJA, Istarska 8, TAR

s naznakom „ZA PRIZNANJE OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA – NE OTVARATI“.

Priznanja u 2022. godini, dodjeljuju se u vidu:

 • JEDNE PLAKETE OPĆINE – dodjeljuje se osobama koje su svojim idejama i
  njihovim realizacijama, bilo individualno ili unutar ustanove, doprinijele
  promicanju imena Općine Tar-Vabriga i kvalitetnijem stvaranju
  njegova imidžaa u širim granicama i na različitim poljima (turizam, znanost,
  kultura i tehnička kultura, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja,
  sporta, zaštite okoliša, turizma i sl.);
 • JEDNOG PRIZNANJA OPĆINE – dodjeljuje se građanima Općine i drugim
  osobama koje rade na području Općine, skupinama građana, poduzećima,
  ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim osobama
  prigodom njihovih obljetnica i drugih obljetnica za trajniju općepriznatu djelatnost
  kojom su pridonijeli razvoju Općine, kao i za uzorne uspjehe u radu, zasluge za
  napredak Općine, te unapređivanje kvalitete življenja u Općini;
 • JEDNE POVELJE POČASNOM GRAĐANINU OPĆINE TAR-VABRIGA – Počasnim građaninom Općine može se proglasiti
  državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je svojim radom,
  znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu
  Općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj, mira u svijetu i
  napretku čovječanstva ili na drugi način zadužio građane Općine Tar-Vabriga u Hrvatskoj, a i izvan državnih granica.

Počasnim građaninom iznimno se može proglasiti i osoba koja ima prebivalište na području Općine Tar-Vabriga.

Priznanja se dodjeljuju sukladno Odluci o priznanjima Općine Tar-Vabriga za postignuća i doprinose iz oblasti gospodarstva, znanosti, odgoja i
obrazovanja, kulture i umjetnosti, tehničke kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, te drugih područja rada i društvenog života od posebnog značaja za Općinu. Presliku Odluke o priznanjima možete dobiti u pisarnici Općine TarVabriga-Torre-Abrega, Istarska 8, Tar, ili na web stranicama Općine http://tarvabriga.hr

Prijedloge za kandidiranje mogu podnijeti sve pravne i fizičke osobe u pismenom obliku. Prijedlog se treba sastojati od tri dijela: precizna biografija, radna i životna dostignuća, za pravne osobe osnovne podatke te posebno istaknuti razloge zbog kojih se osoba predlaže.
U prijedlogu je potrebno istaknuti za koji se oblik priznanja kandidat predlaže (Plaketa, Priznanje, Povelja počasnom građaninu).

Foto RK Poreč

Rukometaši Poreča upisali peti poraz zaredom u Ligi za prvaka

Foto Općina Kaštelir-Labinci

KAŠTELIR: Općina uređuje prostore za druženje umirovljenika