in

POREČ: Špricanje protiv komaraca od 20. srpnja

Foto Pexels/Anuj

Obavještavaju se građani da je na području Grada Poreča i pripadajućih naselja. sukladno važećem Programu mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – na području Grada Poreča za 2022. godinu i Provedbenom planu obvezne preventivne deratizacije i dezinsekcije na području Grada Poreča za 2022. godinu, u planu adulticidni tretman suzbijanja komaraca (špricanje komaraca) ULV metodom.

Sukladno važećem Programu mjera i Provedbenom planu, tretman će se vršiti na području mjesnih odbora Baderna, Žbandaj, Varvari, Červar Porat, Veli Maj, Fuškulin te dio prigradskih stancija uz naselje Poreč u razdoblju od 20. do 21. srpnja 2022. godine, i to u kasnim večernjim, odnosno, u ranim jutarnjim satima.
Dana 21. i 22. srpnja 2022. godine u kasnim večernjim satima i u ranim  jutarnjim satima, tretman će se provesti na području mjesnog odbora Nova Vas te mjesnih odbora u sastavu Poreča (područje samoga grada i dijelova gradskih te prigradskih stancija).

U slučaju neprikladnih vremenskih uvjeta za kvalitetnu provedbu mjera, tretman će se produžiti za odgovarajući broj dana do konačnog kompletiranja tretmana.
Insekticidna sredstva koje se koriste prilikom dezinsekcije neznatno su opasna po zdravlje ljudi i njihove okoline, a u samom okolišu ne zaostaju jer su biorazgradiva.
Svi tretmani provoditi će se u kasnim večernjim i ranim jutarnjim satima te iz tog razloga upozoravamo građane sa respiratornim smetnjama da u navedeno vrijeme ostanu u zatvorenim prostorima.
Također, umoljavaju se svi pčelari te Udruga pčelara Nektar da spreme pčele u košnice za vrijeme tretiranja komaraca.
Ujedno, koristimo priliku da zamolimo naše sugrađane da u krugu svog stambenog prostora, okućnice ili vrta te na drugim lokacijama koje koriste (poljoprivredne površine i sl.), isprazne zaostalu vodu u kantama, bačvama, raznim posudama za cvijeće i sl. 
Mjere će provoditi djelatnici poduzeća DEZINSEKCIJA d.o.o., Brajšina 13; p.p. 291, 51001 Rijeka, s kojima Grad Poreč ima sklopljen važeći Ugovor o Provođenju mjera obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Poreča u 2022. godini.
Za eventualne informacije glede dinamike provedbe, kontaktirati provoditelja mjera na sljedeće kontakte: Telefon:051 506-920, Fax: 051 512-769 te e-mail: info@dezinsekcija.hr.
Divljaci - Foto POU Poreč

Pula Film Festival u Poreču – Tri poslastice u ljetnom kinu Roxy

Paus i Zoričić - Foto IDS/FZ Facebook

Paus o političkom kadroviranju: Na čelu Plinare čovjek bez iskustva usred svjetske energetske krize