in

TAR: Vrtić objavio natječaj za zapošljavanje

Foto Tanja Kocijančić

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Morski konjić“ Tar objavio je javni natječaj  za prijem radnika na radno mjesto spremača-ice na neodređeno, na puno radno vrijeme za rad u vrtiću. Natječaj je objavljen do 8. ožujka.

Uvjeti za prijem u radni odnos:  osnovnu školu, ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od šest mjeseci, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da nije pravomoćno osuđivan za djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.                 

 Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati priloge kako slijedi:

životopis, presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi – izvornik uvjerenja nadležnog suda (ne stariji od dana objave natječaja) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), izvornik uvjerenja nadležnog suda (ne stariji od dana objave natječaja) da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (izabrani kandidat je dužan dostaviti prije sklapanja ugovora o radu), potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO (ne stariju od dana  objave natječaja)- presliku osobne iskaznice, izjavu o suglasnosti za podvrgavanje testiranju i provjeri sposobnosti.

Prijave na natječaj kandidati mogu poslati poštom u zatvorenoj omotnici na adresu sjedišta Dječjeg vrtića „Morski konjić“, Brajde 31A, 52465 Tar.

Poleđina zatvorene omotnice treba sadržavati naznaku: ”Natječaj spremač/ica DV Morski konjić-SM Cavalluccio marino“.

Prijave na natječaj predaju se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Morski konjić“ – Scuola materna „Cavalluccio marino“ te na internetskim stranicama Dječjeg vrtića „Morski konjić“ – Scuola materna „Cavalluccio marino“ ( https://dvmorskikonjic.hr/ ).

Apel Crvenog križa za pomoć izbjeglom stanovništvu uslijed ukrajinske krize

Foto Istarska županija

Županija i Grad Pula upriličile prijem povodom Međunarodnog dana civilne zaštite