in

VRSAR: 30. srpnja druga tribina za projekt izgradnje reciklažnog dvorišta

Reciklažno dvorište u Gradini/Foto Tanja Kocijančić

Za građane Općine Vrsar organizira se druga javna tribina za projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Vrsaru, KK. 06.3.1.03.0153, koja će se održati u četvrtak, 30. srpnja,  s početkom u 17:30 sati u prostorijama mjesnog odbora Gradina (Gradina 12, Vrsar)

Građani će na tribini dobiti informacije o samom reciklažnom dvorištu, koje vrste otpada će se moći odložiti i kako pripremiti reciklabilni otpad prije odlaganja.
Pravilnim razvrstavanjem građani pridonose smanjenju količine otpada u vlastitim spremnicima.

PREUZMITE POZIV Poziv na drugu javnu tribinu projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Vrsaru”

U Puli 17. lipnja kontrola korištenja sigurnosnog pojasa i mobitela

U srijedu prometna akcija – kontrolirat će se uporaba mobitela i pojasa

TAR: Daje se u zakup poslovni prostor u budućoj uljari

TAR: Daje se u zakup poslovni prostor u budućoj uljari