in

VRSAR traži prometnog redara

Vrsar/Foto Tanja Kocijančić

Općina Vrsar raspisala je natječaj za prijam u službu na određeno vrijeme jednog prometnog redara na određeno vrijeme od 6 mjeseci, uz probni rad od 2 mjeseca, u nepunom radnom vremenu do 4 sata dnevno, odnosno 20 sati tjedno.

Opći uvjeti za prijam u službu su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete za prijam u službu, a to su SSS prometnog, upravnog, tehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera, položen državni stručni ispit, završen program osposobljavanja za prometne redare i položen vozački ispit B kategorije. Osoba koja nema položen državni stručni ispit dužna ga je položiti u roku godine dana od prijema u službu.

S kandidatima prijavljenim na oglas provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Prethodna pisana provjera znanja i sposobnosti kandidata bit će održana 28. travnja 2021.godine u 11,30 sati u prostorijama Općine Vrsar. Radovi prethodne pisane provjere znanja će odmah biti obrađeni, te će se razgovori s kandidatima obaviti isti dan u 12,30 sati, također u prostorijama Općine.

Prijave na Oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se poštom ili osobno na adresu: Općina Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1, 52450 Vrsar u roku od 8 dana od objave Oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje s obveznom naznakom: „Oglas za prijam u službu – prometni redar – Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera”.

Više detalja o uvjetima za ovo radno mjesto pogledajte na www.vrsar.hr

Bez struje 13. travnja dio Kaštelira, Vižinade i Višnjana

POREČ: BIO ISTRA uređuje edukativnu EKO OAZU na Garbini