in

VRSARSKA KUĆA U PRIRODI: Koronavirus odgodio početak gradnje Znanstveno-edukacijskog centra u Kontiji

Foto Saša Halambek

Općina Vrsar je početkom ožujka potpisala ugovor za početak izgradnje znanstveno-edukacijskog centra u šumi Kontija s bujskom tvrtkom Adriaing za 7,78 milijuna kuna. No, u cijeli se projekt umiješao koronavirus.

Naime, kako saznajemo od općinskog pročelnika Slobodana Vugrinca, nakon potpisivanja ugovora prijavom gradilišta i uvođenjem u posao 13. ožujka stvorene su pretpostavke za početak izgradnje.

No, s obzirom na to da je u Hrvatskoj upravo tog dana proglašena epidemija bolesti COVID – 19 izvođač radova je dostavio 18. ožujka obavijest o privremenoj obustavi radova. Općinski načelnik Ivan Gerometta poslao je narednog dana tvrtki Adriaing dopis u kojem je izrazio suglasnost s obustavom radova zbog „više sile“. Nakon toga, izvođač radova općini je dostavio terminski i financijski plan sukladno kojima se izgradnja ZEC-a planira  realizirati u razdoblju od 10 mjeseci.

-Trenutno su u tijeku pregovori o mogućnosti nastavka izgradnje s obzirom na jenjavanje epidemije na području Istarske županije i omogućavanju slobodnog kretanja unutar cijele županije. Isto tako, tome doprinosi  činjenica da na području Općine nije zabilježen ni jedan slučaj zaraze od koronavirusa, zahvaljujući iznimno odgovornom ponašanju građana i efikasnom radu Stožera civilne zaštite općine  i javnih službi, ističe Vugrinec.

Izgradnja Znanstveno-edukacijskog centra u šumi Kontija na mjestu ruševne zgrade odnosno stare stancije ključna je točka projekta „KLIM  Kontija – Limski zaljev – Održivo upravljanje zaštićenim područjima“, koji je Općina Vrsar kao vodeći partner prijavila je u travnju 2017. godine na natječaj „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Partneri Općine na projektu  „KLIM“ su Istarska županija i Javna ustanova Natura Histrica.

Koncem srpnja 2018. godine projekt je odobren i potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Općine Vrsar. Ukupna vrijednost projekta je nešto viša od 13,86 milijuna kuna, a odobren je iznos EU potpore u visini  9,11 milijuna kuna.

Od navedenog iznosa za aktivnosti Općine Vrsar  odobreno je nešto više od 7 milijuna kuna, za aktivnosti JU Natura Histrica 1,14 milijuna i za Istarsku županiju 944 tisuća kuna.

Općina je potom projekt „KLIM“ prijavila i na javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu, koji je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU raspisalo u kolovozu te godine. U cijelosti su odobrena tražena dodatna sredstva potpore za Općinu i partnere u iznosu od 2,34 milijuna kuna, razmjerno njihovu učešću u sredstvima odobrenim po prethodnom natječaju.

Stoga je ukupan iznos potpora iz EU i nacionalnih fondova za projekt „KLIM“ 11,46 milijuna kuna, što samo za sebe svjedoči o važnosti projekta i njegovoj kvalitetnoj pripremi.   

Projekt „KLIM“ je svojevrsni početak sustavnog pristupa valorizaciji šireg područja Limskog zaljeva i Limske drage koji obiluju iznimnom prirodnom, ali i kulturnom baštinom. U tu svrhu Istarska županija već je izradila projektom predviđenu  početnu i stručnu dokumentaciju, a planirana je i izrada idejnog projekta glavnog receptivnog punkta – Centra za posjetitelje Lim. Budući da to područje posjećuju brojni turisti i namjernici izradit će se, ujedno, strateški marketing plan za pozicioniranje i promociju na sve zahtjevnijem turističkom tržištu.

ZEC je projektiran kao „kuća u prirodi“.  Osim izgradnje, planira se cjelokupno njegovo opremanje kao i nabava opreme za brojne radionice i edukacije (114 radionica u razdoblju trajanja projekta do 31.12. 2021.).  

ZEC je zamišljen kao trajni centar edukacije iz područja prirodnih i tehničkih znanosti prvenstveno za mlade (učenike i studente) uz korištenje laboratorijske opreme i suvremenih metoda poučavanja i eksperimentiranja, te ambicijom da u budućnosti postane svojevrsni centar izvrsnosti. Istovremeno, ZEC će, također, biti centar za informiranje i educiranje lokalnog stanovništva, posjetitelja i turista koji posjećuju zaštićeno područje Limskog zaljeva i šume Kontija, te punkt koji će služiti organizaciji i širenju inovativnih turističkih i sportskih aranžmana s osnovnom idejom vodiljom – povratka čovjeka prirodi.

ZEC će služiti i Naturi Histrici u njenoj djelatnosti upravljanja zaštićenim područjima u Istarskoj županiji koja planira izradu planova upravljanja Limom i Kontijom u svrhu njihove zaštite i održivog razvoja.

U sklopu ZEC-a, ukupne površine 552 četvorna metra, planirani su prostori za smještaj predavača i polaznika edukacija, seminara, polivalentni multimedijski prostor, recepcija i info punkt, prostori za osoblje (informator, voditelj, rendžer), prostori za sastanke i rad, laboratorij, te sportsko-penjačka stijena.  

ZEC je projektiran kao „Kuća u prirodi“ sa solarnim izvorom energije i vlastitom vodospremom.

U sklopu projekta „KLIM“ uredit će se i opremiti pješačko-biciklističke staze („Energija“, „Voda“ „Šuma“ i „Fratarske škale“), vidikovci, osmatračnica i promatračnica za ptice na području Palud.

Ujedno, nabavit će se vozilo – kombi na električni pogon.

-Glavni cilj ovog projekta je održivo upravljanje zaštićenim područjima prirodne baštine, edukacije lokalnog stanovništva, učenika, studenata, znanstvenika i ostalih interesnih skupina, kao i uspostavljanje sustava za upravljanje posjetiteljima radi bolje valorizacije samih zaštićenih područja, a sve s ciljem održivog gospodarskog razvoja Općine  i Istarske županije. Projekt će doprinijeti razvijanju javne svijesti o važnosti očuvanja prirodne baštine što će u konačnici rezultirati boljom valorizacijom zaštićenih područja šume Kontija i nadaleko poznatog Limskog zaljeva, poručuju iz Općine Vrsar.

LJUBAV PREMA GASTRONOMIJI – Anamarija iz Buja i Kristina iz Novigrada na Instagramu preporučuju najbolje lokale, vinare, maslinare…

Dobre vijesti i 21. travnja: Istra i danas ima sve NEGATIVNE nalaze na koronavirus, broj izliječenih 66